Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Raiffeisen schrijft geschiedenis

'We doen samen waar we alleen te klein voor zijn'

Dit principe van F.W. Raiffeisen staat centraal in onze werking.
Het kan bogen op een lange geschiedenis en bewezen daadkracht.

Een naam vol inspiratie

Onze belangstelling voor microfinancieren en microverzekeren gaat terug op onze eigen geschiedenis. Op de spaar- en kredietcoöperaties die in de 19e eeuw in België het lot van arme boeren verbeterden.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen lag aan de basis van deze coöperaties. Zijn ideeën over coöperatief bankieren liggen aan de oorsprong van ons ontstaan.

Daarom werd zijn naam onze naam.

Wie is F.W. Raiffeisen?

Friedrich Wilhelm Raiffeisen is een Duitse burgemeester uit de 19e eeuw.

De hongerwinter van 1846-1847 brengt bittere armoede in zijn regio. Raiffeisen stelt vast dat liefdadigheid geen soelaas brengt. Daarom bindt hij op zijn manier de strijd aan tegen armoede en ellende.

Raiffeisen kiest hierbij voor een resoluut andere aanpak: zelfhulp. Hij brengt arme boeren samen om zichzelf en elkaar te helpen. Onderlinge solidariteit op basis van een coöperatieve structuur moet hen uit de armoede halen.

Grondlegger van de eerste spaar- en kredietcoöperaties

Om kleine boeren de kans te geven hun levenssituatie te verbeteren, moeten ze volgens Raiffeisen een beroep kunnen doen op goedkope financiële kredieten.

Met het oog hierop creëert hij spaar- en kredietcoöperaties. De leden van deze coöperaties leggen hun spaargeld samen en wie geld nodig heeft, kan dit lenen tegen voordelige tarieven.

Het werkt!

Door de positieve resultaten van deze spaar- en kredietkassen neemt hun aantal snel toe. Er komen overkoepelende organisaties en een centrale instantie.
Zo ontstaat het Raiffeisenstelsel, een coöperatieve structuur met lokale autonomie.

Coöperatief bankieren is een feit.

De Raiffeisenprincipes

Raiffeisen stelt een aantal basisprincipes op voor de werking van de spaar- en kredietcoöperaties.

Enkele van deze principes zijn:
  • Er is een gemeenschappelijk doel en sociale opdracht.
  • De mens staat centraal.
  • Winst is belangrijk in de mate dat het nodig is om de coöperatie te laten voortbestaan.
  • De besluitvorming is democratisch.
  • De leden zijn tegelijkertijd eigenaar en dus medeverantwoordelijk.
  • De coöperatie moet kunnen steunen op de spaargelden van de leden voor het geven van kredieten.

Van Raiffeisen tot BRS

Net als in Duitsland leven de boeren in België op het einde van de 19e eeuw in grote armoede. Naar het voorbeeld van Raiffeisen richten zij spaar- en kredietcoöperaties op.

Deze lokale coöperaties worden later 'Raiffeisenkassen' genoemd. De overkoepelende coöperatie heet eerst 'Centrale Kas voor Landbouwkrediet' en wordt later 'Centrale Raiffeisenkas', afgekort CERA.

CERA groeit uit tot een volwaardige bank. Omdat ze haar coöperatieve kennis wil delen met het Zuiden, wordt bij de 100e verjaardag van deze bank in 1992 de Belgische Raiffeisenstichting opgericht. (Bij de vorming van de KBC Bankverzekeringsgroep in 1998 worden de bankactiviteiten van CERA Bank ingebracht in KBC Bank NV en ontstaat Cera Holding, later het huidige Cera).

Omdat armen in het Zuiden net zo moeilijk toegang hebben tot financiële diensten als de kleine boeren bij ons op het einde van de 19e eeuw, richt BRS haar werking op de ondersteuning van spaar- en kredietcoöperaties in het Zuiden.

Onder onze slogan 'Samen microfinancieren en microverzekeren in het Zuiden' blijft het coöperatief gedachtegoed van Raiffeisen actueel, ook in de 21e eeuw.