Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

08 mei 2019

Algemene Vergadering BRS Microfinance Coop

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop CVBA op woensdag 8 mei 2019.

De vergadering vindt plaats in de kantoren van KBC, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, auditorium en start om 18.00 uur. Om deel te nemen aan de vergadering, moet u zich vooraf inschrijven. Dit kan tot en met 3 mei 2019. U kunt gratis parkeren op de parking van KBC.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, verzoeken wij u vriendelijk om u vanaf 17.00 uur en ten laatste om 17.30 uur aan te bieden met het oog op het opstellen van de aanwezigheidslijst. Gelieve u aan te melden bij het onthaal.

Agenda

 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2018
 2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2018
 3. Vraagstelling
 4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2018 en van de voorgestelde resultaatsbestemming
 5. Voorstel tot herbenoeming van bestuurders:
  • voorstel tot herbenoeming als bestuurder A van de heer Lieven Boone voor een periode van drie jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022
  • voorstel tot herbenoeming als bestuurder E van de heer Pieter Vandendriessche voor een periode van drie jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022
 6. Voorstel tot herbenoeming en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (KPMG), met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar. KPMG duidt hiervoor de heer Olivier Macq aan als haar vaste vertegenwoordiger. De jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris bedraagt 10.200 euro excl. btw. De erelonen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.
 7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de bestuurders
 8. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de commissaris
 9. Diversen

Volmachtformulier

U kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot middels een schriftelijke volmacht. Gelieve er rekening mee te houden dat een vennoot slechts volmacht kan geven aan één andere vennoot en slechts drager kan zijn van één volmacht, en dat enkel het volmachtformulier van BRS Microfinance Coop aanvaard wordt. 

Inschrijven

De inschrijvingen voor de Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop zijn afgesloten.

Hier vindt u het het jaarverslag (), het verslag van de commissaris (), de jaarrekening () en de andere door de wet voorgeschreven stukken. U kan ze van dan ook inkijken op de zetel van de vennootschap (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of telefonisch opvragen (0800 62 331).

Heeft u een vraag waarop u graag een antwoord zou krijgen tijdens de Algemene Vergadering? Bezorg ze ons. Dit kan per mail (invest.brs@brs.coop) of per post (BRS Microfinance Coop CVBA, t.a.v. Kristof Van Gestel, Muntstraat 1, 3000 Leuven)


Na de vergadering bent u van harte welkom op onze BRS Zuidgebreid.