Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

23 oktober 2018

Tweedaagse cursus 'Coöperaties, zelfhulp door samen ondernemen'

Hoe kan je als ngo een coöperatie ondersteunen opdat ze haar volledig potentieel kan benutten en zo de levensstandaard van haar leden duurzaam kan verbeteren? Coöperaties zijn cruciale partners in het werk van ngo’s. Zo is bv. maar liefst 75% van de Fair Trade producten afkomstig van boerencoöperaties. Deze mensgerichte bedrijven hebben immers heel wat troeven in handen om economische en sociale meerwaarde te creëren.

Wereldwijd zijn meer dan 1,2 miljard mensen lid van coöperaties – ofwel 1 op 6 mensen – en de laatste tellingen spreken van 3 miljoen coöperaties wereldwijd. De leden helpen zichzelf en elkaar door samenwerking en realiseren zo samen wat alleen niet mogelijk zou zijn. In een wereld waar de rijkdom zich bij een steeds kleinere groep concentreert, is er meer dan ooit nood aan coöperatief ondernemerschap waar de meerwaarde terugvloeit naar een grote(re) groep van ‘gebruikers’-leden en niet enkel naar kapitaalkrachtige investeerders.

De Sustainable Development Goals vragen om een integrale aanpak wereldwijd. Coöperaties als bedrijven met verenigingsaspecten zijn een beloftevol model voor het oplossen van heel wat maatschappelijke uitdagingen. Coöperaties worden dan ook in toenemende mate expliciet erkend in EU-wetgeving. En ook in het huidig Belgisch beleid rond ontwikkelingssamenwerking wordt er belang gehecht aan het stimuleren van lokaal ondernemerschap.

Data

Deze tweedaagse cursus gaat door op dinsdag 23 oktober 2018 en donderdag 8 november 2018, telkens van 9.30 tot 16.30 uur, bij Cera - Muntstraat 1 - 3000 Leuven. Op dinsdag 15 januari 2019 voorzien we een online terugkomsessie om te reflecteren op de implementatie van de inzichten uit de cursus. Prijs €150 p.p. voor 2 dagen (incl. broodjeslunch).

Inschrijven

 

Inschrijven kan nu al via het inschrijvingsformulier op de website van Coopburo tot 12 oktober 2018. Het aantal plaatsen is beperkt tot 16 personen. Daar vind je ook meer info over de cursus.

Heb je vragen over de cursus?

Contacteer trees.vandenbulcke@cera.coop of 016 27 96 75