Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Microsparen

Sparen vraagt geld.
Microsparen werkt ook voor wie weinig middelen heeft.

Kunnen arme mensen wel sparen?

Absoluut. Ook arme mensen kunnen en willen sparen.

Hoe arm ze ook zijn, mensen proberen altijd iets achter de hand te hebben en zo een buffer op te bouwen voor uitgaven in de toekomst. Ze sparen bijvoorbeeld voor het schoolgeld van de kinderen. een begrafenis, een trouwfeest.

Dit inzicht vormt al meer dan 100 jaar de basis van de werking van coöperaties en dringt later ook door tot de sector van microfinanciering.

 

Hoe sparen arme mensen in het Zuiden?

Traditioneel bestaan er een aantal manieren om te sparen:

  • Beetje bij beetje wat vee, juwelen of bouwmateriaal kopen
  • Elke dag een klein stukje van hun inkomsten in bewaring geven bij een geldbewaarder
  • In groep wekelijks een kleine som geld bij elkaar leggen, die beurtelings door iemand mee naar huis mag genomen worden (tontines of rosca's)

Specifieke noden

Arme mensen hebben vooral nood aan een aangepaste vorm van veilig en flexibel sparen.

Omdat hun financiële middelen zo beperkt zijn, is het voor hen des te belangrijker dat ze veilig worden bewaard.

Het is ook belangrijk dat hun spaargeld bij een onverwachte tegenslag snel kan vrijgemaakt worden. Omdat hun inkomen vaak onregelmatig of seizoensgebonden is, hebben ze nood aan een flexibel systeem.

Microsparen: een aanpak op maat

Naast de traditionele spaarsystemen bieden microfinancieringsinstellingen spaarformules die aangepast zijn aan de specifieke noden van hun cliënten. D.w.z. veilige en flexibele spaarsystemen.

Microfinancieringsinstellingen die de spaargelden van hun arme cliënten willen gebruiken voor het verstrekken van krediet zijn in heel wat landen aan een strenge wetgeving onderworpen.

Zo wil men het spaargeld van arme mensen extra beschermen, om te vermijden dat zij i.p.v. uit de armoede te geraken er nog dieper in weg zouden zakken.