Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden
24 januari 2017

In het land van de eerlijke mensen

Vincent Monnaert van BRS ging eind november samen met Arnold Meert en Christian Vanwynsberghe van CBC naar Burkina Faso. Hieronder vind je zijn verslag van hun reis.

Arnold, Christian en ik hebben er al een lange tocht op zitten wanneer we eind november op zaterdag landen op het gloeiend hete tarmac in Ouagadougou. Toen we thuis vertrokken, stond het kwik niet hoger dan 5 °C, terwijl de temperatuur hier 's nachts amper onder 30 °C zakt.

We gebruiken zondag dus om te acclimatiseren ... en om ons verder voor te bereiden op de workshop die we komen geven over de financiering van spelers in de ui- en rijstsector. De Caisse Populaire van Kaya vroeg ons na een verkennend bezoek in maart om daarover een brainstormsessie te organiseren.    

Burkina Faso - Bron: Wikipédia 

Kaart van Burkino Faso met de aanduiding van Kaya Bron: Google Map

Waarom precies die sectoren, vraag je je waarschijnlijk af? Ze werden geselecteerd omdat ze zowel commerciële gewassen omvatten die inkomsten creëren voor de landbouwers, als voedingsgewassen En omdat ze bijdragen tot de voedselveiligheid en -voorziening van de lokale bevolking. De ui- en rijstsectoren zijn echter nog niet voldoende georganiseerd en kampen met een slechte toegang tot financiële middelen ... er moet dus verbetering komen!
Samen met de Caisse Populaire, die zich er net voor inzet om de landbouwbevolking toegang te bieden tot financiële diensten, analyseren we de belangrijkste factoren waarmee we rekening moeten houden om kredietproducten te ontwikkelen die zijn aangepast aan de noden van de spelers in de sectoren, en evalueren we de sterktes en zwaktes van de Caisse Populaire.
Om ervoor te zorgen dat de uitwisselingen tijdens de workshop zo productief mogelijk zijn, hebben we op maandag een ontmoeting met de vereniging van uienproducenten. Zij vertellen horen we hoe de productiecyclus precies verloopt en aan welke risico's en moeilijkheden zij het hoofd moeten bieden. Arnold en Christian, beiden landbouwingenieurs en al 25 jaar actief in de landbouwsector, zijn een en al oor.  

Arnold en Christian op een bankje met de landbouwers

De uienproducenten nodigen ons uit om hun velden te bezoeken. Tot onze grote verbazing komen we terecht in een groene oase, terwijl het regenseizoen al twee maanden voorbij is en we tot nog toe alleen nog maar dorre savanne hebben gezien. Ik voel toch enige afgunst wanneer ik naast de uienvelden prachtige paprika's, aubergines en tomaten zie, die in mijn moestuintje in België amper groeien. 

Een bezoek aan de velden

Een blik op de dorre savanne ter vergelijking

Met onze ontmoeting in het achterhoofd beginnen we dinsdag met de workshop. Het zit ons mee, want de deelnemers vertegenwoordigen de verschillende sleutelfuncties binnen de kredietverleningsketen: van een kredietmakelaar tot een bankdirecteur. Een vertegenwoordiger van onze ngo-partner Trias, die ondersteuning biedt aan groeperingen van rijst- en uiproducenten, is trouwens ook aanwezig als woordvoerder voor de producenten.

Moe, maar tevreden met het wederzijdse vertrouwen en de concrete actiepunten die we samen hebben bepaald, sluiten we de workshop op woensdag af met een presentatie van de conclusies aan de Directrice van de Kredieten van de afvaardiging. De Caisse van Kaya maakt namelijk deel uit van de RCPB, een groter microfinancieringsnetwerk in Burkina Faso, die de ervaringen van de Caisse van Kaya wil verspreiden binnen het volledige netwerk.  

Groepsfoto aan het einde van de workshop

Op vrijdag worden we met open armen ontvangen in het hoofdkantoor van de Caisse van Kaya, waar de mensen die aan onze workshop hebben deelgenomen ons uitvoerig uitleggen hoe hun instelling te werk gaat en wat hun respectieve taken zijn. Arnold doet zelfs zijn eerste tests op de bromfiets om kredietmakelaar te worden!

Arnold op de bromfiets