Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Belangrijkste risico's

Belangrijkste risico's

Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De vennootschap streeft vooral een belangrijk sociaal rendement na, wat een beperkende invloed kan hebben op het financiële rendement. Lees daarom vooraf het Essentiële-Informatiedocument (Eid), de infofiche, het jaarverslag en het investeringsbeleid, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren. BRS Microfinance Coop is o.a. onderhevig aan markt-, concentratie-, debiteuren-, landen-, wisselkoers-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Daarnaast kunnen uittredingen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van BRS Microfinance Coop.