One Puhunan

Na eerdere leningen in 2017 en 2019 werd in 2021 een nieuwe lening van 1,5 miljoen euro op 2 jaar verstrekt aan One Puhunan

Deze nog jonge microfi nancieringsinstelling
die in 2014 werd opgericht onder impuls van hoofdaandeelhouder Credit Access Asia blijft sterk groeien met ondertussen een klantenbasis van meer dan 316.000 en een kredietportefeuille van bijna 75 miljoen USD, een verdubbeling t.o.v 2019. Ze verstrekken voornamelijk groepsleningen aan vrouwelijke ondernemers met een gemiddeld daginkomen tussen de 2 en 7 USD.