Light Microfinance

India Light Microfinance

BRS verstrekte in mei 2021 een lening van  1,7 miljoen euro op 3 jaar aan Light Microfinance. De 200.000 klanten van Light zijn bijna uitsluitend vrouwen in landelijke gebieden en kleinere stadjes in het westen van India. Het gaat om kleine leningen voor productieve doeleinden, vaak in een context waar fi nanciële dienstverlening te wensen over laat. De grootste groep van de klanten van Light Microfinance zijn melkveehouders (70%) die deel uitmaken van lokale coöperaties.

Leningen worden aangeboden via een groepsmodel met gezamenlijke aansprakelijkheid. Groepen bestaan meestal uit drie tot tien vrouwen. De financiële instelling past haar productaanbod voortdurend aan om ervoor te zorgen dat het relevant blijft voor de noden van haar klanten. Behalve leningen biedt Light ook levensverzekeringen en medische verzekeringen aan. De instelling organiseert voor al haar klanten groepstrainingen rond financiële geletterdheid.