Komida

© Philippe Lissac

Komida (Koperasi Mitra Dhu’afa) is een mooi voorbeeld van ‘samen sterk’. Deze coöperatie telt ondertussen al bijna 800.000 leden. De leden hebben een aandeel van 7 USD en daardoor is Komida zeer toegankelijk voor de armere bevolking. De meeste leningen zijn groepsleningen aan vrouwen via de Grameen-methodologie. Na een kortlopende lening van één jaar in 2017 en een tweede lening in 2019, besloot het investeringscomité in 2021 om een nieuwe lening van 1,5 miljoen euro voor een periode van twee jaar te verstrekken waardoor Komida het afgelopen jaar nieuwe leningen kon verstrekken aan bijna 7000 klanten.

Website: http://mitradhuafa.com