Komida

© Philippe Lissac

Komida (Koperasi Mitra Dhu’afa) is een mooi voorbeeld van ‘samen zijn we sterk’. Deze coöperatie telt meer dan 760.000 leden. De leden hebben een aandeel van minder dan 4 dollar, waardoor Komida zeer toegankelijk is voor de armere bevolking. De meeste leningen zijn groepsleningen aan vrouwen via de Grameen-methode

Na een eerste kortlopende lening van één jaar in 2017 was het vertrouwen in deze coöperatie gegroeid. In 2019 gaf het Investeringscomité groen licht voor een lening van 1,5 miljoen euro voor een periode van twee jaar. BRS Microfinance Coop komt hiermee tegemoet aan de vraag van 4255 klanten. 

Website: http://mitradhuafa.com