Progresemos

Eind 2018 tekende BRS Microfinance Coop een overeenkomst met Progresemos voor een lening van 2 miljoen USD voor drie jaar. Sinds de start in 2006 is Progresemos gegroeid tot een organisatie met 120.000 klanten. Naast de typische microkredieten (53%), kunnen klanten er terecht voor leningen voor hun KMO en voor specifieke landbouwactiviteiten zoals de productie van suikerriet.  Progresemos richt zich vooral op de kwetsbare bevolking en biedt al leningen aan vanaf 100 dollar. De economische gevolgen van corona hebben jammer genoeg een sterk negatieve weerslag op Progresemos en de voor juni 2020 geplande terugbetaling van de eerste schijf van kapitaal voor 1 miljoen USD is achterstallig. Samen met de groep van internationale kredietverstrekkers werkt BRS mee aan een structurele oplossing.