Fundeser

Pilarh © Isabel Corthier

Fundeser ontving in 2017 een lening van 2 miljoen USD voor 3 jaar maar kwam een jaar later onder meer na slechte koffieoogst en sociale onrusten in het land in serieuze problemen. Als sociale investeerder keurde BRS Microfi nance Coop, samen met de andere investeerders, een herstelplan goed, werd het afbetalingsplan aangepast en verlengd tot 2023 en werd een deel van de intrest kwijtgescholden. Dit gaf de nodige ademruimte aan de MFI en ze slaagden erin ondertussen in het tij te keren, hun kredietportefeuille te
herstructureren en terug het vertrouwen te winnen van de investeerders.