Fundeser

Pilarh © Isabel Corthier

Fundeser biedt financiële diensten aan familiale boeren. Vanuit haar sterk sociale visie heeft deze MFI een belangrijke impact op het leven van de 26.000 klanten, waarvan bijna 48% vrouwen. Na een eerste kortlopende lening van 2 miljoen USD, keurde BRS Microfinance Coop in 2017 hetzelfde bedrag goed voor drie jaar. In 2018 zorgden opeenvolgende calamiteiten, waaronder de slechte koffieoogst en de sociale onrust in het land, voor serieuze problemen. Als sociale investeerder heeft BRS Microfinance Coop, samen met de andere investeerders, een herstelplan goedgekeurd. Het afbetalingsplan is aangepast en verlengd tot 2023 en een gedeelte van de intrest werd kwijtgescholden. Hiermee kreeg Fundeser financiële ademruimte om uit het dal te kruipen. Naar aanleiding van de impact van COVID-19 werd ook in 2020 nog een beperkte extra verlenging toegestaan, maar tegelijk werd inmiddels 35% van de oorspronkelijke lening terugbetaald.