Disclaimer

Juridische informatie en contactgegevens

Via microfinancieren en microverzekeren helpt BRS om de levenskwaliteit van rurale ondernemers en boeren in het Zuiden duurzaam te verbeteren. Niet alleen met geld, maar vooral met advies en in dialoog met de betrokken partners.

BRS vzw
Muntstraat 1
3000 Leuven
België 

Tel. 016 27 96 43

E-mail: info@brs.coop 

RPR Leuven 
BTW BE 446.437.154

BRS Microfinance Coop CV
Muntstraat 1
3000 Leuven
België

Tel. 0800 62 331
E-mail: invest.brs@brs.coop 

RPR Leuven
BTW BE 0508.996.711

Gebruiksvoorwaarden website 

Het gebruik van de website houdt in dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan niet verder te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens op deze website, met inbegrip van tekeningen, foto’s, data, merken, logo’s, handels- en domeinnamen e.d., komen toe aan BRS, hetzij aan met BRS verbonden entiteiten of rechthoudende derden. De gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

BRS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. BRS kan echter niet de actualiteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie garanderen. De informatie van de website kan veranderd worden, zonder verwittiging van de personen die de website consulteren. BRS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites hebben een zuiver informatieve waarde. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Cookies en werking website

De website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vinden de gebruikers van de website in het cookiebeleid (HYPERLINK nog leggen naar cookie policy). Deze kleine tekstbestanden worden bewaard op de harde schijf van de computer van de personen die de website consulteren en maken een volgend websitebezoek gemakkelijker. Cookies zijn technisch aangewezen en een algemeen gebruik op de meeste websites. De gebruiker kan zijn computer zo instellen dat hij cookies kan weigeren. In dit geval kan de goede werking van de website echter niet gegarandeerd worden.

BRS behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en kan hiertoe deze pagina van de website aanpassen. De personen die gebruik maken van de website worden verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.