Kan ik een gift doen?

Dat kan! Jouw bijdrage maakt een verschil. Je helpt BRS vzw om haar missie waar te maken: ondernemers in het Zuiden de kans geven om zelf hun leven in handen te nemen. 

Jouw gift gaat volledig naar onze activiteiten in het Zuiden. De dagelijkse werkingskosten van BRS vzw worden immers betaald door Cera. De administratiekosten van BRS vzw zijn hierdoor heel beperkt. 

Giften aan BRS vzw zijn fiscaal aftrekbaar. Voor giften vanaf minstens 40 euro krijg je een fiscaal attest. Met het attest recupereer je 45% van je gift via je belastingen.

 

Gift via overschrijving

Je kan je gift veilig en snel overmaken op onderstaand rekeningnummer. 

  • Rekeningnummer BRS vzw: 730-0070007-66 (KBC Belgium)
  • IBAN-nummer: BE 07 7300 0700 0766
  • BIC (swift): KREDBEBB

Structurele gift

Je kan er ook voor kiezen om elke maand een vast bedrag te schenken via een doorlopende opdracht. Dit doe je zelf via je bank.

Neem BRS op in je testament

BRS steunen kan ook via je nalatenschap of via een schenking.  Nalaten en schenken aan goede doelen is belastingvrij in het Vlaamse Gewest sinds 1 juli 2021.  Wanneer je iets nalaat of schenkt aan BRS vzw,  betalen wij geen erf- of schenkbelasting en daarvoor zijn we je zeer dankbaar. 

Belastingvrij schenken of nalaten aan BRS

De erf- en schenkbelasting voor goede doelen is verlaagd naar 0% in het Vlaamse Gewest. Het is dus mogelijk om belastingvrij na te laten of te schenken aan een goed doel zoals BRS vzw.

De Vlaamse Regering heeft deze nieuwe regeling goedgekeurd in een decreet van 19 maart 2021.* Het betekent concreet dat wanneer je iets schenkt of nalaat aan BRS vzw, wij daarop geen belasting moeten betalen. 

Deze nieuwe regeling komt er als een compensatie voor de afschaffing van het fiscaal voordeel dat gelinkt was aan het duolegaat in testamenten. 

* Het nieuwe decreet van de Vlaamse Regering is van toepassing als je in het Vlaamse Gewest woont. Voor Brussel en Wallonië blijven de successietarieven bestaan voor een nalatenschap met duolegaat of voor een schenking aan een goed doel.

 

Vragen

Aarzel niet om ons te contacteren. Voor meer informatie over het voordelig schenken of nalaten aan BRS kan je steeds terecht bij Kurt Moors, algemeen coördinator van BRS

Ethisch fondsen werven

BRS vzw onderschrijft de ethische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). (www.vef-aerf.be). Daarmee beloven we dat we op een ethische manier fondsen werven. We informeren onze schenkers, medewerkers en vrijwilligers ten minste één keer per jaar over de besteding van de verworven fondsen. Dit doen we onder meer via onze jaarverslagen.

logo VEF AERF