Privacyverklaring BRS

BRS staat voor twee organisaties onder één dak: BRS vzw en BRS Microfinance Coop cv.

BRS vzw werkt samen met partners in het Zuiden om de levenskwaliteit van de armere bevolking duurzaam te verbeteren. BRS vzw geeft steun, niet alleen met geld, maar vooral met advies en met trainingen voor de medewerkers van de lokale microfinancieringsinstellingen (MFI’s).

BRS Microfinance Coop cv is een Ontwikkelingsfonds dat haar vennoten de mogelijkheid biedt om samen te investeren in MFI’s in het Zuiden. BRS Microfinance Coop cv is een gezamenlijk initiatief van BRS vzw, Cera cv en KBC Bank nv. De vennootschap heeft tot doel om te investeren in MFI’s in het Zuiden die op een professionele manier financiële diensten aanbieden aan de armere bevolking.

Door de aard van de dienstverlening aan de leden van BRS vzw / aan de vennoten van BRS Microfinance Coop cv beschikt BRS vzw / BRS Microfinance Coop cv over bepaalde persoonsgegevens (hierna: “BRS” of “we”). 

BRS vindt het belangrijk dat haar dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. BRS is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke behoeften van haar leden/vennoten, haar mogelijke toekomstige leden/vennoten en andere betrokkenen.

In deze privacyverklaring heeft BRS voor jou op een rij gezet hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Je kunt hierin lezen welke persoonsgegevens BRS van jou verwerkt en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. In de context van deze privacyverklaring hebben we het over de persoonsgegevens van onze leden/vennoten, onze mogelijke toekomstige leden/vennoten en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.