Inspiratie

Hoe we inspiratie vonden bij de 19de-eeuwse burgemeester Raiffeisen 

‘We doen samen waar we alleen te klein voor zijn.’ Dit zijn de woorden van F.W. Raiffeisen, een Duitse burgemeester die tijdens de hongerwinter van 1846-1847 getroffen werd door de bittere armoede in zijn regio. Zijn uitspraak vat perfect samen waar BRS voor staat.

Raiffeisen wilde verandering brengen in het leven van de arme plattelandsbevolking, maar stelde vast dat liefdadigheid niet echt hielp. Dus kwam hij met een idee, dat even revolutionair als eenvoudig was: zelfhulp en onderlinge solidariteit. De leden legden hun spaargeld samen en wie geld nodig had, kon dit lenen tegen voordelige tarieven. De leden waren tegelijkertijd eigenaar en beslissingen werden gezamenlijk genomen. 

 
Mozaïek Rillaar

De eerste coöperatie was geboren. 

Zijn systeem van spaar- en kredietcoöperaties bleek te werken en niet enkel in zijn eigen regio. Al snel ontstonden de eerste Belgische spaar- en kredietkassen, die werden samengebracht onder de overkoepelende coöperatie ‘Centrale Raiffeisenkas’, afgekort als Cera. 

Nadat Cera uitgroeide tot een volwaardige bank, wilde ze haar kennis ook delen met het Zuiden. Daarom werd in 1992, bij de honderdste verjaardag van Cera, de Belgische Raiffeisen Stichting (BRS) opgericht. Zo vinden kansarmen ginder, die het momenteel even moeilijk hebben als de kleine boeren in de 19de eeuw bij ons, ook hun weg naar krediet om hun zaak en leven op de rails te krijgen. 

 

Diep geworteld, breed vertakt

hoe een kunstwerk de visie van BRS uitbeeldt.