BRS in een notendop

Twee organisaties, één doel  

BRS is de afkorting voor Belgische Raiffeisen Stichting. BRS bestaat uit twee organisaties: BRS vzw en de coöperatieve organisatie BRS Microfinance Coop. 

BRS vzw 

Van bij de oprichting van BRS in 1992 is het onze missie om de rurale ondernemers en boeren in het Zuiden te ondersteunen en hun zo de kans geven hun leven op een duurzame manier zelf te kunnen verbeteren. Dit doen we door lokale organisaties te steunen. BRS vzw zet sterk in op vorming, advies en coaching van medewerkers van microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 

Meer dan een kwart eeuw ervaring hebben ons geleerd dat samenwerking, solidariteit en wederzijds respect een wereld van verschil maken voor talloze ondernemers in het Zuiden. Dat is dan ook de boodschap die we in het Noorden trachten uit te dragen. 

 
 
25 jaar BRS

BRS Microfinance Coop

In 2012 zag BRS Microfinance Coop het levenslicht. Tot eind 2015 beperkte de werking zich vooral tot de investering in twee fondsen, die op hun beurt investeerden in microfinanciering. In 2016 voorzagen Cera en KBC Bank bijkomende middelen om de portefeuille verder uit te bouwen. 

Later dat jaar werd het kapitaal ook opengesteld voor particuliere vennoten, trouw aan het coöperatieve gedachtegoed van BRS en Cera. Iedereen krijgt de kans om een of meerdere aandelen te kopen en zo als vennoot te genieten van sociaal en financieel rendement. 

Het opgehaalde kapitaal investeren we in instellingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië die microkredieten geven aan lokale landbouwers en ondernemers. 

Tijdslijn

  • 1846-1847: Friedrich Wilhelm Raiffeisen richt de eerste coöperatieve op en werkt het basisgedachtegoed uit. 
  • 1892: eerste Belgische coöperatie, waaruit later Cera groeit  
  • 1992: oprichting BRS vzw
  • 1998: Cera, Kredietbank en ABB Verzekeringen fuseren tot KBC  
  • 2012: Oprichting BRS Microfinance Coop
  • 2016: KBC en Cera bouwen BRS Microfinance Coop verder uit. Vanaf eind 2016 kunnen ook particulieren intekenen op een aandeel. 
Raiffeisen

Diep geworteld, breed vertakt

hoe een kunstwerk de visie van BRS uitbeeldt.