Wie is BRS?

Veel schouders, een sterk geheel.

Klein maar gedreven: dat is ons team.  Talrijk en gemotiveerd: dat zijn onze vrijwilligers die zich inzetten om de BRS-visie mee waar te maken. Hier bij ons en in het Zuiden. En dan zijn er nog onze sympathisanten: een sympathieke verzameling van duizenden mensen met alvast één gemeenschappelijke interesse die hen bindt: BRS.

Allemaal samen vormen wij BRS.

 
BRS team

Het BRS-team

Het BRS-team is een enthousiast en daadkrachtig groepje.  Het team staat in voor de dagelijkse werking van de organisatie en de coördinatie van alle BRS-activiteiten.   
Verder kunnen zij ook rekenen op het hele Cera-team (de collega’s van de logistiek, administratie, communicatie, boekhouding, vennotenvoordelen en de juridische dienst).

Het team heeft haar vaste stek in de kantoren van Cera in de Muntstraat 1 in Leuven. 

 

Onze vrijwilligers

Vrijwilligers vormen de motor van BRS. Zij zetten zich in om onze missie waar te maken, zowel in het Noorden als in het Zuiden

Denk hierbij onder meer aan medewerkers van Cera en KBC/CBC die hun kennis over coöperatieve organisaties, bankieren en verzekeren ten dienste stellen van onze partnerorganisaties in het Zuiden via vormingen en coaching, vanop afstand én ter plekke. 

Na hun actieve loopbaan, staan ook ervaren bankiers, verzekeraars en directieleden van KBC en CBC onze partners in het Zuiden met raad en daad bij (het BRS-Instituut).  Ook bij de organisatie van activiteiten in België kunnen we steeds een beroep doen op enthousiaste, helpende handen.  

En dan zijn er nog talloze vrijwilligers die acties opzetten om geld in te zamelen voor BRS vzw.

 
BRS Instituut

Raden van Bestuur

BRS heeft twee Raden van Bestuur: een voor de BRS vzw en een voor BRS Microfinance Coop

Wat doen de Raden van Bestuur? 

  • Ze waken over de uitvoering van de uitgestippelde koers en het reilen en zeilen van onze organisatie.  
  • Ze controleren het financiële luik van onze werking.  
  • Ze geven advies aan het team en de vrijwilligers.  
 

Hoe zijn de Raden van Bestuur samengesteld?

De Raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • Cera 
  • de KBC/CBC-groep 
  • de BRS-leden 
  • het BRS-Instituut 
  • onafhankelijke deskundigen op het domein van ontwikkelingssamenwerking 
 

Ons netwerk

BRS is niet de enige organisatie die gelooft in de kracht van microfinanciering en coöperaties. We werken samen met organisaties, bedrijven en netwerken die op een respectvolle manier bijdragen aan betere omstandigheden voor ondernemende mensen in het Zuiden.