Boeren en banken vinden elkaar

© Erwin Donvil

CBC-medewerkers Antoine en Barbara brachten banken en boeren samen in Burkina Faso 

‘Onze aanwezigheid als expert en gespreksfacilitator vormde een mooie gelegenheid om boeren en banken voor het eerst samen te brengen en hen te laten praten over hun noden en vragen.’

Of ze dit opnieuw zouden doen? Het enthousiaste antwoord van Barbara Mestdagt en Antoine Landtmeters, medewerkers van CBC in Namen, laat er weinig twijfel over bestaan. In opdracht van BRS gingen zij een week naar Kaya, in het noorden van Burkina Faso. Samen met Trias, de partner waarmee BRS daar samenwerkt, begeleidden ze een overleg tussen vertegenwoordigers van RCPB (Réseau des Caisses Populaires de Burkina, een netwerk van coöperatieve banken) en de verenigingen van rijst- en uienproducenten.  

 

Microkrediet voor boeren

Barbara: ‘Het doel van ons bezoek was ondersteuning bieden om microkredieten toegankelijker te maken voor landbouwers. Tot nog toe richtten de kredietagentschappen van RCPB zich vooral op kleine handelaars. Met de kredietkas van Kaya als proefproject proberen de coöperatieve banken nu in het noorden landbouwkredieten te lanceren. Ze werken daarbij in eerste instantie met rijst- en uienproducenten.’ 

Banken kennen boeren niet (en omgekeerd)

Antoine: ‘Een vorige missie van BRS maakte duidelijk dat de kredietagenten van Kaya weinig vertrouwd zijn met de landbouwsector. En omgekeerd: dat de boeren weinig kennis hebben van de financiële wereld. Daardoor gebeurt het bijvoorbeeld dat een boer pas op het moment dat hij wil gaan zaaien, een kredietaanvraag indient. Maar tegen dat die is goedgekeurd, is het zaaiseizoen alweer voorbij.’

Barbara: ‘De meeste boeren kunnen ook geen cijfers voorleggen over inkomsten of rendement. Dat maakt een gefundeerde analyse van hun kredietaanvraag niet eenvoudig. Bovendien zijn heel wat van deze rijst- en uienproducenten ongeletterd. Als de banken de landbouwers willen bereiken, moeten ze de informatie over kredietaanvragen en alles wat daarbij komt kijken, creatief vertalen en visueel voorstellen.’ 

Samen rond de tafel

Antoine: ‘Onze aanwezigheid als expert en gespreksfacilitator vormde een mooie gelegenheid om boeren en banken voor het eerst samen te brengen en hen te laten praten over hun noden en vragen. Als de kredietagenten de productiecyclus van de landbouw leren kennen, weten ze bijvoorbeeld wanneer de boeren zaden en meststoffen moeten kopen. Dat laat hen toe op het juiste moment kredieten aan te bieden. En als de rijst- en uienproducenten begrijpen welke elementen belangrijk zijn bij de toekenning van een krediet, kunnen ze met de juiste documenten tijdig hun aanvraag indienen.’

Microkredieten maken het verschil

Barbara: ‘Microkredieten kunnen echt een verschil maken voor de landbouwers, zowel voor hun eigen inkomen als voor de opbouw van een voedselvoorraad voor de lokale bevolking. Ook voor RCPB zelf zijn landbouwkredieten een noodzaak. Er is veel concurrentie op vlak van microkredieten. Met de landbouwers als extra doelpubliek opent zich een heel nieuwe markt.’ 

Eensgezind

Antoine: ‘Op het einde van de week reageerden alle partijen positief. Iedereen is nu overtuigd van de noodzaak om deze ontmoetingen verder te zetten en structureel vorm te geven, zodat boeren en banken elkaar leren kennen en er onderling vertrouwen groeit.’ 

Barbara: ‘En zodat RCPB in overleg met de boeren documenten en criteria van de kredietprocedures kan afstemmen op de specifieke situatie van landbouwers in het noorden van Burkina Faso. Er is nog een weg te gaan, maar de eensgezindheid over het nut van deze bijeenkomsten stemt hoopvol. En als ik nog iets kan bijdragen, ga ik uiteraard graag opnieuw!’  

Antoine: ‘Heel graag, ja! Een BRS-missie is echt een unieke ervaring. Ik kan het mijn collega’s alleen maar aanbevelen!’