BRS werkt samen met CIF-VIE

Regio: Afrika
Land: Burkina Faso
Partner: ADA
Type: Microverzekering
Duurtijd: Sinds 2008
Budget: /

Website: http://www.cif-vie.bf/

CIF-VIE is een microverzekeringsmaatschappij die sinds haar start in 2013 snel uitgroeide tot een solide organisatie met meer dan 200.000 klanten. Op dat ogenblik was BRS al 5 jaar nauw betrokken bij de voorbereiding van de lancering van deze verzekeringsmaatschappij. De organisatie stemt haar verschillende producten optimaal af op de noden van de klanten en wil mensen met een beperkt inkomen een betere sociale bescherming bieden. Zo heeft CIF-VIE een spaarproduct met een schoolverzekering, die voorziet in de betaling van de schoolkosten bij langdurige ziekte of overlijden van de ouders.  

CIF-VIE valt onder CIF (Confédération des Institutions Financières), een koepel van zes coöperatieve spaar- en kredietinstellingen en vijf verzekeringsinstellingen in vijf West-Afrikaanse landen (Burkina Faso, Togo, Benin, Senegal en Mali).  Dankzij de nauwe samenwerking met de RCPB (Réseau des Caisses Populaires du Burkina) kan CIF VIE haar producten aanbieden via 800 verkooppunten aan bijna 4 miljoen leden in landelijk gebied.

Wat doet BRS? 

BRS ondersteunt CIF-VIE Burkina sinds 2008 via training en coaching op verschillende domeinen. Na de officiële start in 2013 ligt de nadruk op praktische ondersteuning op vlak van interne controle, marketing en communicatie en  actuariële berekeningen. Een belangrijk aandachtspunt is de sociale impact van deze maatschappij te helpen verbeteren.