Recht uit het hart

Recht uit het hart, Burkina Faso

In Kameroen studeerde hij wiskunde, in België behaalde hij zijn diploma actuariële wetenschappen. Zo belandde Franck Kamden als risk manager-methodologist bij KBC. Hij goochelt er met cijfers, wiskundige modellen en statistieken om de risico’s die horen bij kredietverlening te detecteren en beperken. En laat dat nu net het profiel zijn dat BRS zocht voor een vrijwillige opdracht voor RCPB (Réseau des Caisses Populaires du Burkina). 

 

Kameroen

Franck: “De eerste tweeëntwintig jaren van mijn leven bracht ik door in Kameroen. Daar zag ik van dichtbij wat coöperatief bankieren kan betekenen. Mijn grootouders leefden van landbouw en kleine handeltjes. Zonder vast inkomen konden zij niet terecht in het regulier banksysteem. Coöperatieve banken gaven hen wel een lening. En advies op maat. Zo slaagden zij erin een beter leven op te bouwen en hun kinderen en kleinkinderen meer kansen te geven. Toen ik via mijn werk bij KBC BRS leerde kennen, wist ik meteen dat ik voor hen aan de slag wilde.” 

Coole KBC-collega’s

Franck: “Mijn eerste missie bracht me naar RCPB, een netwerk van coöperatieve banken in Burkina Faso. Tot het cliënteel van deze banken behoren boeren, leraars, kleine ondernemers zoals thee- of palmolieverkopers, … KBC-vrijwilligers Alain Baeck en Lieve Meganck van het BRS-instituut vergezelden mij, echt coole collega’s met ongelooflijk veel ervaring, ook bij RCPB. Onze opdracht: ondersteuning bieden bij het uitbouwen van structurele systemen van interne controle en audit. Want zonder sluitend controlesysteem dreigen de leden-coöperaties van RCPB hun banklicentie te verliezen.”  

In alle openheid

Franck: “Terwijl Lieve en Alain praktijkgerichte workshops gaven rond audit en interne controle verdiepte ik me in de risicoprocessen van de RCPB-coöperaties. Welke controles voeren ze uit? Gebeurt dat op een goede manier? Hoe zien ze of een klant in gebreke blijft? Dat deed ik samen met Mahamadi Soaré, de nieuwe directeur interne controle. En met mensen van de coöperaties, met wie ik heel concreet de kredietprocessen overlopen heb. 

Dat gebeurde in alle openheid, als collega’s onder elkaar. Zonder schroom deelden ze hun informatie met mij, ook waar het niet goed liep. Zo bleek bijvoorbeeld dat de waarborgen die ze aan hun klanten vragen – zoals landeigendom - niet altijd geregistreerd en gecheckt werden. Hun open houding maakte het mogelijk heel gericht advies te geven om dit te verbeteren.” 

De kracht van coöperatief bankieren 

Franck: “Mijn werk voor RCPB maakte de toegevoegde waarde van coöperatief bankieren opnieuw heel duidelijk. In de portfolio’s van één van de banken vond ik een landbouwer die in 2011 een eerste krediet opnam van vijftien euro. Mettertijd kreeg hij steeds grotere leningen en steeg de oppervlakte die hij bebouwde. Ondertussen krijgt deze klant een krediet van 1.000 euro en bouwde hij een groot bedrijf uit.

Dit verhaal bevestigt wat ik bij mijn grootouders zag, namelijk dat coöperatief bankieren en microkredieten echt een heel krachtig instrument zijn om de armere bevolking vooruit te helpen. En als coöperatieve banken daarbij hun risico’s onder controle houden, worden ze sterker en duurzamer. De impact van dit proces is niet te onderschatten. Coöperatieve banken helpen het land echt vooruit. 

BRS ondersteunt hen bij dit belangrijke proces. Mijn waardering voor hun werk en mijn geloof in de kracht van coöperatief bankieren motiveren mij enorm om als vrijwilliger hieraan mijn bijdrage te blijven leveren. Een engagement dat recht uit mijn hart komt.”