In BRS Microfinance Coop vinden we een gelijkgestemde partner

Socheat Nop, LOLC, Cambodja

Uitstekende financiële resultaten en een uitgesproken sociaal beleid. Bij MFI (microfinancieringsinstelling) LOLC Cambodja gaan die twee hand in hand. Met 200.000 kredietnemers en een gemiddelde groei van 50 % per jaar, oogst de MFI ook nog eens internationaal lof voor haar resultaten op sociaal vlak. BRS Microfinance Coop  investeert dan ook met overtuiging 1,4 miljoen euro in LOLC. Socheat Nop, hoofd van de afdeling Social Performance Management (SPM), vertelt hoe de MFI de sociale impact van haar activiteiten stimuleert en bewaakt.

De cliënt is onze leidraad

“Wordt de cliënt hier beter van? Dat is de leidraad in alles wat we doen. Bij de ontwikkeling van een strategische visie, operationele beslissingen of de creatie van financiële producten: altijd staat de cliënt centraal. 

Ons doelpubliek zijn mensen op het platteland met een laag inkomen. Vanuit het team SPM volgen we nauwgezet op of we deze mensen effectief bereiken. Dat doen we met de Progress out of Poverty Index (PPI): een instrument dat aan de hand van tien standaardvragen meet in welke mate onze cliënten arm zijn. En daarbij ook nagaat of onze producten tegemoetkomen aan hun noden en de kwaliteit van hun leven verbeteren. De PPI bevestigt dat de meerderheid van onze cliënten in armoede leeft of een erg laag inkomen heeft. Bovendien is driekwart van hen een vrouw en de helft werkt in de landbouw. 

Impact bewaken

Omdat we met kwetsbaren mensen werken, schenken we extra aandacht aan de bescherming van onze cliënten. Ze kunnen bv. uit een ruime waaier aan producten het meest geschikte kiezen, met flexibele mogelijkheden tot terugbetaling. Elke kredietaanvrager krijgt ook bezoek van een medewerker. Door ter plaatse de levensomstandigheden en terugbetalingscapaciteit na te gaan, vermijden we dat mensen te veel schulden opstapelen. En we communiceren helder over prijzen, termijnen en voorwaarden. In 2018 behaalde LOLC het CPP-certificaat, wat bewijst dat we hoge ethische standaarden hanteren en onze cliënten effectief beschermen. 

Die bescherming bieden we ook door onze cliënten financieel te scholen, in groep en via de radio. En onze eigen werknemers trainen we van hoog tot laag in de principes van SPM.

Daarnaast waakt onze MFI over de sociale impact van haar leningen en de effecten op het milieu. Wie kinderen inzet als arbeidskracht of mensen op een illegale manier tewerkstelt, krijgt geen krediet. En we geven geen lening voor activiteiten die het milieu belasten. 

Iedereen wint 

Dit sociaal beleid komt uiteraard in de eerste plaats onze cliënten ten goede. Phoun Kimsuor bv.  teelt muntplantjes, samen met zijn vrouw en schoonzus. Met een eerste groepskrediet kochten ze plantmateriaal, met een tweede installeerden ze een irrigatiesysteem. De verkoop van munt verschaft de familie nu een mooi inkomen. En Kimsuors droom om zijn dochter te laten studeren, ligt binnen handbereik. 

Maar ook LOLC heeft er baat bij de cliënt centraal te stellen. Want tevreden cliënten blijven bij je en trekken ook nieuwe aan. Zo kan je als MFI groeien en duurzaam werken.

BRS: een gelijkgestemde partner

Ook de investering van BRS Microfinance Coop maakt deze groei mee mogelijk: we kunnen nu meer mensen een lening geven. Daar zijn we heel blij mee! Zeker omdat we in BRS een gelijkgestemde partner vinden, die net als wij het sociale aspect van microfinanciering hoog in het vaandel draagt. 

Ik ben heel trots om deel uit te maken van dit verhaal. Samen helpen we mensen in armoede vooruit. En dat maakt mij heel gelukkig.”