“We zouden beter met zijn allen wat meer Latino zijn"

In februari 2016 trok Carla Everaerts, KBC-medewerker met 20 jaar ervaring in marketing en verkoop, voor BRS naar El Salvador. Collega Chris Berckmoes, senior auditor op vlak van risicobeheer, was er ook bij. Ze vertrokken elk met een eigen opdracht, maar vonden elkaar tussendoor om ervaringen uit te wisselen en bij te babbelen. In het Nederlands. 

Carla: “Wij werken niet als traditionele consultants die een hoop mooie slides achterlaten en dan hun schup afkuisen. Nee, wij praten met operationele mensen over hùn processen. We delen onze ervaringen met hen, zonder daarin dwingend te zijn. En zonder verborgen agenda die vraagt dat we mensen evalueren of doelstellingen doordrukken.

“Het is niet te onderschatten hoor, de hele dag Spaans spreken. Je bent heel blij dat je ‘s avonds in het plat West-Vlaams of Limburgs een woordje kan zeggen tegen elkaar.”

José en BRS team

Chris: “Ook als het over koetjes en kalfjes gaat of gewoon bij het eten, verloopt alles in het Spaans, he. Continu. Maar het ging wel elke dag wat beter.”

Carla: “Het project waarvoor we werkten, heet AMC. Die naam verwijst naar de grondlegger, Adel Morazán. AMC is een goed ontwikkelde microfinancieringsinstelling met ongeveer 150 werknemers. Die zijn actief in heel El Salvador, vooral in de landelijke gebieden. AMC heeft in de eerste plaats een sociale missie. Hun cliënten zijn mensen die in de gewone banksector geen krediet zouden krijgen of enkel tegen heel ongunstige voorwaarden.”

Chris: “Die sociale doelstelling maakt dat ze het kwantitatieve weleens uit het oog verliezen. Terwijl het toch belangrijk is om op het einde van elke dag je rekening te maken, net om die sociale missie veilig te stellen. Ik heb vooral gewerkt rond risicobeheer, samen met Carlos, die binnen AMC hiervoor verantwoordelijk is. Ik heb hem o.a. mee op weg gezet om alle risico’s in kaart te brengen, waarna het auditcomité en de raad van bestuur kunnen bepalen welke risico’s ze willen nemen.”

Carla: “Mijn bijdrage bestond uit het professionaliseren van hun marketing- en verkoopaanpak. Concreet ging het vooral om efficiëntieverbetering. Ik werkte daarvoor samen met Wilfredo, de marketingverantwoordelijke, en het verkoopteam. Allemaal mensen met heel wat jaren ervaring en een heleboel ideeën. Door onze werkmethodes binnen KBC naast hun manier van werken te leggen, kon ik een aantal werkprocessen wat gesmeerder laten verlopen. Ik fungeerde eigenlijk als gangmaker en dat was heel leuk.”

Chris: “Voor mij was het vooral een boeiende uitdaging om als medewerker van een grote bank, gewend aan complexe vormen van bankieren, mijn ervaring te vertalen naar een kleine instelling met een sociale missie. Bij microfinanciering gebeurt kredietverlening voor een stuk op basis van vertrouwen. Dat kun je als auditor niet zomaar meten. Daardoor word je gedwongen om op een nieuwe manier na te denken over risicobeheer en op zoek te gaan naar de essentie van bankieren. Een uitdaging die mij extra motiveerde.”

Carla: “De aanbevelingen die we met de medewerkers voorbereidden, brachten Chris en ik bij de eindpresentatie samen naar voren. Daarbij viel op hoe geïnteresseerd en enorm betrokken alle medewerkers zijn. Ze zijn ontzettend sociaal bewogen en daardoor erg gemotiveerd.”

Chris: “Ze zijn ook heel warm en open. Eigenlijk zouden we met zijn allen wat meer Latino mogen zijn (lacht). Ondanks hun geschiedenis van conflicten en geweld denken de mensen in El Salvador positief. Ze willen echt vooruit. En ze willen met AMC een positief verhaal brengen. Dat is iets heel moois, iets dat heel diep gaat. En een stukje daarvan heb ik vanbinnen toch wel terug meegenomen naar België.”