Muy práctica y orientadora !

BRS inspireert managers uit El Salvador en Honduras 

Zeer praktisch en inspirerend. Zo omschreef een enthousiaste deelnemer de Spaanstalige BRS-Managementtraining voor leidinggevenden van AMC uit El Salvador en Pilarh uit Honduras, twee microfinancieringsorganisaties uit Centraal Amerika. Een inspirerende kruisbestuiving. 

De workshops boden in de eerste plaats de kans om de uitgenodigde managementteams te inspireren met de bijdragen van topmanagers en experten van KBC, CBC en Cera rond thema's zoals cooperative governance, leadership, risicobeheer, audit, productontwikkeling en marketing, financiële planning en human resources.

Managementtraining

Hoopgevend 

Guido Poffé, lesgever van de workshop over Cooperative Governance, blikt terug: “De geschiedenis van Cera gaf de deelnemers veel energie. Ze beseften dat ook hun groeipad moeilijk zal zijn en bezaaid met vele hindernissen. De bestuurders en directieleden reflecteerden diepgaand, met kennis van het verleden, omtrent de noodzakelijke strategische heroriënteringen over de generaties van cliënten en leden heen.”

Olivier Félique, business architect bij KBC en BRS-vrijwilliger: “Ik heb genoten van de inspirerende toelichting door Guido Poffé over de geschiedenis van ons eigen coöperatieve verhaal. En ook hoe we  – met veel vallen en opnieuw opstaan – uiteindelijk tot ons huidige resultaat gekomen zijn. Uit de workshops met de delegaties van AMC en Pilarh onthoud ik vooral hoe zij met gelijkaardige issues worden geconfronteerd als wij, zoals beslissingen over doelgroep, productaanbod, prijszetting. Sommige thema’s daarentegen zijn bij ons van een totaal andere grootteorde of zelfs onbestaand. Denk maar aan toenemende criminaliteit, klimaatverandering en emigratie.” 

Ervaring uitwisselen 

Ook de andere workshops konden op veel bijval rekenen: “Deze praktische trainingen vormen de ideale gelegenheid om het uitwisselen van ervaring tussen de deelnemende organisaties te bevorderen, waardoor de debatten en workshops verder worden verrijkt”, zegt Wilfredo Gonzáles, Marketingdirecteur van AMC.

Als afsluiter van de BRS-Managementtraining was er de Microfinance Lunch Break met als  thema: “How do MFI’s provide stability in the turmoil of Central America?”. De CEO’s van Pilarh en AMC gingen samen met journaliste Marjan Justaert in debat over hoe microfinanciering zelfs in turbulente tijden arme mensen kan helpen bij de opbouw van hun toekomst.