Boeren groeien door individueel krediet

© Erwin Donvil

Individueel krediet geeft boeren extra groeikansen 

‘We coachten de Ethiopische organisatie Wasasa bij het uitwerken van een microkredietenwerking voor boeren.’ 

Voor KBC-medewerker Jan Leyten draait zijn job om veel meer dan cijfers en analyses. Wanneer hij als landbouweconoom plaatselijke KBC-kantoren ondersteunt bij het behandelen van land- en tuinbouwdossiers, doet hij dat vanuit een grote voeling met het boerenbedrijf. Als kleinzoon van een boer en zoon van een bio-ingenieur, zit landbouw hem in de genen. En in het hart! 

 

Het oudste beroep ter wereld

‘Landbouw is de basis van alles. Daarom boeit het mij zo. Boeren zorgen voor de primaire productie van voeding en oefenen daarmee het oudste beroep ter wereld uit. Toen BRS mij vroeg om als vrijwilliger ondersteuning te bieden aan Wasasa, een microfinancieringsinstelling in Ethiopië die zich richt op landbouwers, zei ik meteen ja.’ 

Op vraag van de boeren zelf

‘Samen met Paul Vanschoonlandt, jarenlang mijn collega bij KBC, ging ik in 2017 een week naar Addis Abeba. Het doel van onze missie: ondersteuning bieden bij de uitbouw van individuele kredietverlening aan landbouwers. 

Wasasa heeft bijna 20 jaar ervaring met het verstrekken van groepskredieten. Hierin zijn ze toonaangevend in Afrika. De organisatie wil nu ook tegemoetkomen aan de vraag van haar boeren naar individuele kredieten, die hen extra groeikansen bieden. Maar omdat Wasasa werkt met arme landbouwers die geen materiële waarborg kunnen voorleggen, is dat niet vanzelfsprekend. Daarom startte de microfinancieringsinstelling een tijd geleden met een proefproject.’ 

Een grote stap vooruit

‘Bij onze komst in juli liepen er een tiental individuele kredieten van 8 800 birr (270 euro) per hectare. Dat geld mag alleen gebruikt worden voor landbouwactiviteiten. Aan Paul en mij om, samen met Wasasa en de boeren zelf, de eerste stappen in dit project te evalueren en bij te sturen waar nodig. 

Gesprekken met de landbouwers maakten snel duidelijk dat deze individuele microkredieten hun leven fel verbeteren. Het laat hen toe zaad en meststoffen van goede kwaliteit te kopen. Dat verhoogt de opbrengst van hun oogst en doet hun inkomen stijgen. Eén van de landbouwers vertelde me dat hij zijn kinderen nu naar school kan sturen, de oudste zelfs naar de universiteit. En dat dankzij het extra inkomen dat dit individuele krediet hem geeft.’  

Niet te veel, niet te weinig

‘Correcte financiering is heel belangrijk bij individuele leningen. Als je te veel leent, zadel je boeren op met een grote schuldenlast. Als je te weinig financiert, kunnen ze niet rendabel werken. Net als de banken bij ons hebben microfinancieringsinstellingen hierin een grote verantwoordelijkheid. 

Om de kredietbeslissers van Wasasa te helpen de draagkracht van de landbouwers correct in te schatten, werken Paul en ik nu aan een instrument dat zoveel mogelijke gegevens bundelt. Met dit gedetailleerde overzicht van bewerkte oppervlakte, soorten teelt, gebruikte materialen, koop- en verkoopsprijzen, … krijgen de medewerkers zicht op de terugbetalingskansen en kunnen ze verantwoorde beslissingen nemen.’  

Waar het echt om draait

‘Voor mij was het de eerste keer dat ik met Afrikaanse boeren praatte. Het trof me dat zij eigenlijk net dezelfde beslommeringen hebben als wij en dezelfde dromen: ze willen vooruit in het leven en een betere toekomst voor hun kinderen. 

Dat je met een relatief kleine inspanning helpt om dit te realiseren, motiveert mij om mee mijn schouders onder dit project te zetten. En ik hoop dat Wasasa dit proefproject snel kan uitbreiden, want het helpt de boeren echt vooruit. En daar draait het tenslotte om: dat je als bank je klanten ondersteunt en een beter leven geeft.’