René Banegas, CEO van PILARH ODPF, praat over de samenwerking met BRS

PILARH © Isabel Corthier

De samenwerking met de Hondurese microfinancieringsinstelling PILARH ODPF heeft stevige wortels . Met hulp van BRS lanceerden ze nieuwe spaarproducten en een ondernemingsfonds voor Hondurese jongeren. 

CEO René Banegas legt graag uit wat die samenwerking voor hem betekent. 

“In 2018 kende BRS Microfinance Coop ons een lening toe van 1 miljoen dollar, met een looptijd van drie jaar. Extra kapitaal dat ons toelaat om aan 1.000 extra klanten een krediet van 1.000 dollar te geven.” 

1000 x 1000

“Pilarh heeft ondertussen 13.000 kredietnemers. Die kredieten financieren we voor de helft met spaargeld en eigen middelen. Voor de andere helft gaan we leningen aan. In 2018 heeft BRS Microfinance Coop ons een lening toegekend van 1 miljoen dollar, met een looptijd van drie jaar. Extra kapitaal dat ons toelaat om aan 1.000 extra klanten een krediet van 1.000 dollar te geven. Zo kunnen meer mensen met de steun van Pilarh hun werk- en levensomstandigheden verbeteren.”  

De strijd om te overleven

“Want het leven in Honduras is niet gemakkelijk. Er is heel veel criminaliteit en het geweld van de jeugdbendes heeft een grote impact op de lokale economie. De landbouwers waarmee Pilarh samenwerkt, staan voor extra uitdagingen. 

Zo zagen de koffietelers de voorbije maanden hun inkomen slinken als gevolg van dalende koffieprijzen. Dat heeft uiteraard een weerslag op de afbetaling van hun kredieten. Zelfs koffietelers die al jarenlang stipt terugbetalen, geraken in de problemen. Het gaat soms zover dat ze hun gewassen gewoon op het veld laten staan omdat ze dan minder verlies lijden dan wanneer ze oogsten. 

Ook de kleine boeren die aardappelen en aardbeien telen, hebben het moeilijk. Vooral door de impact van de klimaatsverandering: overvloedige regens zorgden voor een kleinere oogst van slechtere kwaliteit. Ook zij proberen te overleven.” 

Loyauteit 

“Pilarh laat deze landbouwers niet aan hun lot over. Samen met hen zoeken we naar oplossingen. We passen looptijden van kredieten aan, herschikken schulden en stemmen onze producten en operationele activiteiten zo veel mogelijk af op hun productieproces.

De extra middelen van BRS Microfinance Coop geven ons hierin meer armslag. Want we moeten natuurlijk ook waken over de financiële gezondheid van onze kredietportefeuille. Meer en meer financiële instellingen trekken zich terug uit de landbouwsector. Dat vinden we heel spijtig. Al heeft het ook een voordeel: het geeft ons de kans om het marktaandeel van Pilarh uit te breiden. Met onze loyauteit tegenover de klanten maken we nu echt een verschil.”  

Elke nieuwe uitdaging is een kans

“Net als vroeger gaat de samenwerking met BRS niet alleen over geld. We bekijken ook hoe we de verkoop kunnen optimaliseren en onze producten verbeteren. Dat geldt zeker voor de verzekeringen die we sinds enkele jaren aanbieden. Via BRS hopen we dat luik verder te professionaliseren zodat we onze klanten de best mogelijke verzekeringen aanbieden. 

En zo staat Pilarh telkens weer voor nieuwe uitdagingen. Dat is goed, want die doen ons groeien en maken ons sterker. En daardoor leer ik na 20 jaar nog elke dag iets bij. Zo heb ik het graag, eerlijk gezegd. En ook daarom hou ik van Pilarh.”


De samenwerking met microfinancieringsinstellingen in het Zuiden maakt dat we met BRS een groot aantal uiteenlopende projecten kunnen steunen. De lokale organisaties kennen de mensen, uitdagingen en kansen in hun land beter dan wie dan ook. Zij bieden niet enkel financiële impulsen, maar fungeren ook als steunpilaar, klankbord en adviesgever voor de ondernemers en boeren die zij steunen. 

 

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Wat hebben BRS, Honduras en Paul Van Himst gemeen?

Iets met koffie alleszins. René Banegas, CEO van Pilarh, brengt een bezoek aan Brésor, de koffiebranderij van Paul Van Himst. Pilarh heeft veel koffieboeren als klant.