BRS werkt samen met U-IMCEC

Regio: Afrika
Land: Senegal
Partner: ADA en ICCO-Terrafin
Type: Microfinanciering
Duurtijd: 10.000 euro (2021)
Budget: Sinds 2020

Website: www.uimcec.sn/

L'Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Epargne et de Crédit (U-IMCEC) werd opgericht in 2005. U-IMCEC wil het inkomen en het welzijn van gezinnen verbeteren door toegang te verstrekken tot aangepaste financiële diensten. Hiermee kunnen voornamelijk vrouwen en jonge micro-ondernemers in rurale en voorstedelijke gebieden hun activiteiten ontplooien.

U-IMCEC streeft ernaar om in de nabije toekomst erkend te worden als referentie in de agro-financiering met gediversifieerde, aangepaste en vernieuwende diensten. Daarom richt zij zich vooral op het verbeteren van haar producten en diensten om die beter af te stemmen op de behoeften van haar klanten.

BRS werkt mee aan de ambitie van U-IMCEC om in agrofinanciering te specialiseren.