Algemene Vergadering BRS Microfinance Coop CV

Terug
10 mei 2023 18:30 - 21:00

We nodigen je uit op de Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop CV op woensdag 10 mei 2023

Deze vergadering zal plaatsvinden op de zetel van BRS Microfinance Coop in het Cera-gebouw (zaal Forum), Muntstraat 1, 3000 Leuven. 

Je kunt registreren vanaf 18.30 uur. De vergadering start om 19.00 uur. We sluiten af met een hapje en een drankje. 

 
 
Waar: Muntstraat 1, Leuven

Agenda

  1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022
  2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022
  3. Vraagstelling
  4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022 en van de voorgestelde resultaatsbestemming
  5. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de bestuurders
  6. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de commissaris
  7. Varia

Documenten

Inschrijvingsformulier

Gelieve per vennoot een formulier in te vullen.

Je vennotennummer vind je terug in de uitnodiging die je begin april ontvangen hebt.

BRS respecteert jouw privacy. Lees hier ons privacybeleid