Algemene Vergadering BRS Microfinance Coop CV

Terug
08 mei 2024 16:00 - 00:00

We nodigen je uit op de Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop CV op woensdag 8 mei 2024

Deze vergadering zal plaatsvinden in het AfricaMuseum, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren. 

Je kunt registreren vanaf 16 uur. De vergadering start om 17 uur.

Aansluitend op deze vergadering ben je van harte welkom op BRS-Zuidgebreid. Gelieve dit bij je inschrijving extra aan te duiden want het aantal plaatsen is beperkt. 

 
 
Waar: AfricaMuseum, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren

Agenda

 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023
 2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023
 3. Vraagstelling
 4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023 en de voorgestelde resultaatsbestemming
 5. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de bestuurders
 6. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de commissaris
 7. Bestuur:
  Voorstel tot bevestiging van de benoeming van dhr. Frederik Vandepitte als bestuurder C, gecoöpteerd op de Raad van Bestuur van 31 januari 2024 in opvolging van dhr. Franky Depickere, voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de Algemene Vergadering van 2027
  Voorstel tot herbenoeming van dhr. Stephan Olaerts als bestuurder C, voor een periode 
  van drie jaar, tot na afloop van de Algemene Vergadering van 2027
  Voorstel tot herbenoeming van dhr. Koen Schrever als bestuurder C, voor een periode 
  van drie jaar, tot na afloop van de Algemene Vergadering van 2027
 8. Varia

Documenten

Hoe inschrijven? 

Schrijf je in voor de Algemene Vergadering

Volmacht geven

Je kunt jezelf laten vertegenwoordigen door een andere vennoot met een schriftelijke en ondertekende volmacht. Hou er rekening mee dat een vennoot slechts volmacht kan geven aan één andere vennoot en slechts drager kan zijn van één volmacht, en dat enkel het volmachtformulier van BRS Microfinance Coop aanvaard wordt. Je kunt dit formulier ook opvragen via invest.brs@brs.coop

Download het volmachtformulier

Heb je een vraag waarop je graag een antwoord zou krijgen tijdens de Algemene Vergadering? Bezorg ze ons tijdig. Dit kan per e-mail (invest.brs@brs.coop) of per post (BRS Microfinance Coop CV, t.a.v. de juridische dienst, Muntstraat 1, 3000 Leuven).

Aansluitend op deze vergadering ben je van harte welkom op BRS-Zuidgebreid.