BRS-adviesverlening op afstand

Terug naar het overzicht
23 maart 2021

Corona houdt BRS zeker en vast niet tegen! Omdat de pandemie nog niet direct zal verdwijnen en we graag het persoonlijk contact met onze lokale partners willen onderhouden, riepen we ‘BRS-adviesverlening op afstand’ in het leven. Zolang we niet kunnen reizen, is dit onze nieuwe manier van werken. Maar we popelen om onze partners ter plekke weer te ontmoeten en te ondersteunen.

Impact van COVID-19 op de werking van BRS

Normaal gezien bezoeken onze BRS-adviseurs gemiddeld twee maal per jaar onze projecten in het Zuiden. Omwille van de coronapandemie is dit al een jaar niet meer mogelijk en we verwachten geen verandering in de nabije toekomst.

Net zoals vele ngo’s en andere organisaties stelt BRS zich flexibel op en omarmen we een nieuwe stijl van samenwerken en communiceren.

Noodgedwongen maken we veel meer gebruik van digitale technologie (Teams-meetings, webinars, …) en praktische tools (zoals Microvision) om onze projecten vanop afstand te ondersteunen en te monitoren.

Adviesverlening op afstand

Het is de nieuwe manier van werken zolang onze projectbezoeken ter plaatse niet mogelijk zijn.
Zo bieden webinars een efficiënte én snelle manier om betrokken te blijven, onze kennis en ons advies over te dragen aan onze partners in het Zuiden en ze te inspireren om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Onlangs organiseerde BRS in samenwerking met Cera en KBC een Spaanstalig live webinar voor haar partners in vijf Zuid-Amerikaanse landen (Peru, Ecuador, Bolivia, Honduras en El Salvador).

Chris Berckmoes en Bert Van Rompuy, twee experten en vrijwilligers van KBC, werden ingeleid door onze collega Kurt Van Den Neste, en gaven toelichting over 'el control interno'.

Uit de vele reacties blijkt dat onze partners dit soort van initiatieven sterk appreciëren en dat er een duidelijke vraag naar ‘meer’ is.

“Un gran aporte para nuestra Institución. Continuar realizando este tipo de seminarios, con diferentes temas”.

Nood aan persoonlijk contact

We worden momenteel gedwongen om enkel digitaal en vanop afstand te werken en te communiceren. Maar het sterkt ons in onze overtuiging dat menselijk contact in onze sector fundamenteel is en niet altijd kan vervangen worden door technologie.

We kijken dus met ongeduld uit naar onze eerstvolgende missie ‘in levende lijve’.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.