Geslaagde Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop

Terug naar het overzicht
Algemene Vergadering BRS Microfinance Coop
03 juni 2021

Op 12 mei 2021 om 13.30 uur startte de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering op de hoofdzetel van BRS Microfinance Coop cv in Leuven. Omwille van de strikte coronamaatregelen vond de vergadering noodgedwongen plaats in beperkte kring en konden we de vergadering helaas niet feestelijk afsluiten met het traditionele Zuidgebreid-event.

De vergadering keurde de jaarrekening goed en besliste om geen dividend uit te keren. De reden hiervoor is begrijpelijk. De coronapandemie heeft het afgelopen jaar immers een aanzienlijke impact gehad op het leven van de mensen in het Zuiden. Als sociale investeerder is BRS Microfinance Coop tegemoet gekomen aan de vraag van een aantal getroffen microfinancieringsinstellingen, om de terugbetaling van hun krediet aan te passen. Zo hebben we deze microfinancieringsinstellingen en hun klanten de nodige extra ademruimte kunnen geven. BRS Microfinance Coop heeft ook een waardevermindering moeten aanleggen.

Tot slot keurden de aanwezigen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering de aanpassingen aan de statuten goed, zodat deze in lijn zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving.

Dankzij de beschikbare middelen kan BRS Microfinance Coop blijvend tegemoet komen aan haar engagementen ten opzichte van de microfinancieringsinstellingen in haar investeringsportefeuille. De eerste nieuwe investeringen in 2021 zijn intussen ook gestart.

In het BRS Jaarverslag 2020 vindt u meer details over de cijfers en de dagelijkse werking van BRS Microfinance Coop en BRS vzw.