Aangepast investeringsbeleid BRS Microfinance Coop ...

Terug naar het overzicht
© Johan Thimpont
05 januari 2022

... hand in hand met coaching en vorming van BRS 

Na vijf jaar investeren in microfinancieringsinstellingen blikte de Raad van Bestuur tevreden terug op de resultaten van onze investeringscoöperatie. Dankzij de leningen aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, hebben deze instellingen jaarlijks aan meer dan 20.000 micro-ondernemers in het Zuiden een krediet gegeven. BRS Microfinance Coop kan daarenboven rekenen op 1770 trouwe vennoten die bijna vijf miljoen euro aan kapitaal toevoegden aan het startkapitaal van Cera en KBC.

Mooie resultaten, maar de evaluatie van vijf jaar BRS Microfinance Coop leert ook dat het beter kan. En ‘beter’ betekent voor BRS: hoe kunnen we meer toegevoegde waarde bieden aan MFI-partners? ‘Never waste a good crisis’ is een bekende quote en de coronacrisis toont dat de risico’s in de microfinancieringssector door externe omstandigheden snel kunnen veranderen. Op zulke momenten is het belangrijk gebleken om dicht bij de MFI-partners te staan om de situatie goed in te schatten en extra technische ondersteuning te bieden indien nodig. Bij BRS is het duidelijk dat dit het beste werkt bij organisaties wanneer onze investeringen hand in hand gaan met de coaching en vorming die BRS via haar vzw biedt.

De Raad van Bestuur heeft daarom besloten om met de toekomstige investeringen voortaan te focussen op de MFI-partners die nauw betrokken zijn bij de werking van BRS vzw (coaching en vorming). Conform met de strategie van BRS vzw zijn dit spaar- en kredietcoöperaties die financiële diensten bieden aan rurale ondernemers en boeren. Ondanks het feit dat de meeste van deze MFI-partners minder ervaring hebben met externe financiering en mogelijk risicovoller zijn, kiest BRS Microfinance Coop voortaan voor dit beleid omdat we voor deze organisaties echt het verschil kunnen maken. Naast de intensieve samenwerking met individuele MFI’s, zal BRS Microfinance Coop haar portefeuille diversifiëren door te investeren in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen. 

KBC en Cera scharen zich ten volle achter dit nieuwe beleid en bevestigen dat zij hun inbreng van 17,5 miljoen euro in de coöperatie aanhouden. De particuliere vennoten (vennoten met A-aandelen) die dit nieuwe beleid ondersteunen, zijn zeer welkom om aan boord te blijven, maar BRS Microfinance Coop respecteert ook de keuze van vennoten die in deze fase met hun A-aandelen willen uittreden. Deze vennoten zullen t.e.m. 2026 bij uittreding altijd hun gestorte inbreng van 500 euro per aandeel ontvangen ongeacht de resultaten van BRS Microfinance Coop. Dit is mogelijk dankzij het engagement van Cera cv om het eventuele verschil met de oorspronkelijke inbrengwaarde bij te passen. In 2026 hebben alle particuliere vennoten de kans gehad om hun A- aandelen gedurende ten minste vijf jaar in bezit te houden, hetgeen een voorwaarde is om het fiscale voordeel van 5% definitief te verwerven. 

Er is voorlopig geen nieuwe uitgifte van A-aandelen voor particuliere investeerders voorzien omdat BRS Microfinance Coop over voldoende middelen beschikt. 

Veel gestelde vragen over coöperatieve aandelen van BRS