Ervaringen uitwisselen over kredietverleners in Burkina Faso

Terug naar het overzicht
14 maart 2023

Na de enthousiasmerende inspiratieweek rond landbouwfinanciering in België in mei vorig jaar, brachten we onze partners UIMCEC-Senegal en RCPB-Burkina Faso begin februari terug samen in Ouagadougou om ervaringen uit te wisselen over kredietverlening aan landbouwers.  

Deze keer kon Camara, de verantwoordelijke van het landbouwfinancieringsdepartment van UIMCEC wel aanwezig zijn.  Hij werd samen met BRS-medewerker Bart Speelman en BRS adviseur Lieve Meganck warm onthaald door de ploeg van RCPB.  

Verschillende betrokkenen vanuit het kantorennet en hoofdkantoor van RCPB gaven uitleg over hoe zij erin geslaagd zijn om hun kredietverlening af te stemmen op de noden van o.m. uien- en rijstboeren die lid zijn van een boerenorganisatie.  
Deze aanpak die samen met Trias werd uitgewerkt in de Caisse van Kaya bewijst dat samenwerking tussen financiers en ledenorganisaties die ondersteund en versterkt worden door NGO’s zijn vruchten afwerpt.  

We bezochten samen ook een agentschap van RCPB in Toece en één van hun grootste kantoren in Ouagadougou en ontmoetten klanten die via de kredieten hun productie van tangelos en groenten konden opdrijven.  
Beklijvend was het bezoek aan een vereniging van blinden en slechtzienden die ook door RCPB wordt ondersteund.   De vereniging kan rekenen op kredieten voor het kweken van groenten en fruit waardoor ze o.a. braille-opleidingen kunnen bekostigen en er is ook aandacht voor financiële educatie.  
Een mooi voorbeeld van sociale inclusie in het Zuiden!

Het bezoek overtuigde ons ook om voor te stellen de samenwerking met RCPB de volgende jaren verder te zetten en een nieuwe missie om de auditfunctie te versterken en hen te ondersteunen bij een audit van landbouwfinanciering is al gepland voor april.