“Eerst een stap achteruitzetten en luisteren, dan pas kun je vooruit”

Terug naar het overzicht
20 september 2023

Sofie Van Eycken en Simon Schauwers werken allebei bij KBC en zijn in het dagelijkse leven een koppel. Tot zover niets bijzonders. Maar ze zijn ook allebei BRS-vrijwilliger. Sofie ging in april voor een eerste opdracht naar Ecuador, Simon trok vorig najaar naar Ethiopië.

Sofie ging als HR-expert mee naar twee spaar- en kredietcoöperaties in Ecuador, Hermes Gaibor en San Antonio. “Samen met een collega had ik op voorhand al uitgebreid gepraat met de HR-verantwoordelijken van die organisaties, om te weten te komen wat er bij hen leeft en wat wij voor hen kunnen betekenen. De coöperaties hadden vooral nood aan advies over HR-beleid en people management, dat zijn typische uitdagingen voor groeiende organisaties. Ter plaatse hebben we samen een concreet actieplan opgemaakt dat ik nu verder opvolg.”

Simon is analist managementrapportering en nam die ervaring mee naar de spaar- en kredietcoöperatie Buusaa Gonofaa in Ethiopië. “Mijn opdracht was vooral om uit te zoeken hoe de coöperatie haar datarapportering organiseert en welke vragen ze daarbij hebben. Het is de bedoeling dat we bij een volgende bezoek oplossingen uitwerken voor concrete rapporteringsvragen. Maar met de onstabiele politieke situatie in Ethiopië is het maar de vraag wanneer dat vervolg er komt.”

Stapje terug

Simon: “Je mag niet vertrekken met het idee: ‘ik zal daar eens gaan zeggen hoe het moet’. Je moet in eerste instantie een stap terugzetten, goed luisteren en dan verder bouwen op de input die je krijgt.” 

Sofie heeft dezelfde ervaring: “Ik vertrok goed voorbereid, maar tijdens die week ter plaatse leerde ik pas goed wat de noden precies waren. Face to face, in hun eigen werkomgeving en los van hun hiërarchie, stellen mensen zich meer open.”

Eigen domein, andere setting

Vanwaar het idee om als BRS-vrijwilliger naar het buitenland te gaan? Sofie wijst resoluut naar Simon. “Ik ken Bart Speelman van BRS en we praten al eens over zijn werk”, zegt Simon. “Ik wist dat ze vrijwilligers zochten en zo ging de bal aan het rollen. De opdracht trok me aan omdat ze in de lijn ligt van wat ik bij KBC doe, en het leek me interessant om mijn domein eens in een andere werksetting te ontdekken. En het wás interessant!”

Sofie: “Ik werd op mijn beurt geïnspireerd door Simon, en ik dacht: ‘waarom niet?’. Voor Ecuador zocht BRS idealiter een Spaanssprekende vrijwilliger. Ik begrijp wel wat Spaans, maar om een gesprek te voeren heb ik een tolk nodig. Dat is een hinderpaal, een gesprek verloopt anders met een tussenpersoon erbij. In die mate dat ik nu ben gestart met een cursus Spaans.” (lacht)

Verrijking in twee richtingen

Simon: “Ik vind het fijn dat ik iets kan betekenen voor de mensen in het Zuiden. Maar ook voor mezelf is het een verrijking. Ik heb veel geleerd van de mensen ter plekke én van de andere experts, die actief zijn in domeinen waar ik in mijn werk bij KBC niet mee in contact kom. En het is fijn om een onbekend stukje buitenland te leren kennen. Wij reizen veel, maar tijdens zo’n opdracht zie je pas het echte leven. Openstaan voor andere culturen en gewoontes, dat is ook iets wat we onze zonen van 12 en 18 willen meegeven.“
Sofie: “En het besef dat niet alles om geld draait, dat je ook gewoon iets kunt doen om mensen te helpen, al is dat in ons geval heel beperkt. 

Niet alleen privé, ook professioneel heeft mijn opdracht me dingen bijgebracht. Bij KBC hebben we bijvoorbeeld al een lange, soms complexe, weg afgelegd inzake evaluatiesystemen. De pertinente vragen die mijn gesprekspartners daarover stelden, deden me beseffen dat we best wat meer naar de essentie mogen gaan. Ik heb behoorlijk wat tijd in mijn opdracht gestoken, maar ik haal er zoveel energie uit! Toen ik op het einde van mijn bezoek het enthousiasme zag bij de presentatie van ons actieplan, wist ik: hier doe ik het voor.”