Een inspirerende BRS-workshop

Terug naar het overzicht
18 maart 2024

Mbarara, hometown van onze partner EBO Sacco uit Oeganda, was van 18 tot 23 februari in de ban van de  tweede inspirerende BRS-workshop over landbouwfinanciering. EBO haalde dan ook alles uit de kast om van deze editie een even groot succes te maken als de pilootworkshop in Senegal. Om hun rol als gastheer breed bekend te maken plaatsten ze billboards langs de kant van de weg, met livestreaming, interviews en reportages op de lokale radio en tv. Je ziet dat BRS en zelfs Cera (de petjes) heel goed in beeld komen!

Bekijk de reportage

 

De deelnemers gingen door op het elan van de workshop in Senegal en gingen aan de slag met klant-centraal werken. Ze brachten ook bezoeken in kleine groepjes aan EBO-klanten waarbij ze peilden naar hun noden. De mix van managers van MFI’s (Microfinancieringsinstellingen) die dag in dag uit met landbouwfinanciering bezig zijn en medewerkers van organisaties zoals Trias, Humundi en Enabel die technische assistentie aanbieden aan MFI’s en of boerenorganisaties zorgde opnieuw voor een rijke ervaringsuitwisseling en goede discussies. 

Elk van de achtentwintig deelnemers nam zich voor om met mekaar in contact te blijven en wil daarbij dieper ingaan op best practices die tijdens de workshop aan bod kwamen. 

Na maanden van voorbereiding en vijf intensieve workshop-dagen kijken we tevreden terug op de verdere uitbreiding van de BRS-Agrifinance Community.