FAQ Page BRS

Wat is BRS?

BRS is de afkorting van Belgische Raiffeisen Stichting. BRS bestaat uit twee organisaties: BRS vzw en de coöperatieve organisatie BRS Microfinance Coop. De vzw werkt vanaf haar oprichting in 19928 samen met microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië via vorming, coaching en adviesverlening. 

In 2012 zag BRS Microfinance Coop het levenslicht. Sinds 2016 kunnen particuliere vennoten zich aansluiten door aandelen te kopen. Het opgehaalde kapitaal investeren we in instellingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië die microkredieten geven aan lokale landbouwers en ondernemers. 

Lees hier meer over de werking van BRS.

 
Wat is de missie van BRS?

Samen microfinancieren en microverzekeren in het Zuiden. Daar staan wij voor. BRS steunt  de rurale ondernemers en boeren in het Zuiden via microfinancieren en microverzekeren. Niet alleen met geld, maar vooral met advies en in dialoog met de betrokken partners. 

Lees hier meer over onze missie.

 
Wat is de betekenis van het BRS-logo?

De drie menselijke figuren staan symbool voor een gemeenschap. De mens als zelfstandig en onafhankelijk wezen maar ook de mens die zich sociaal opstelt, die aandacht heeft voor de wereld en voor zijn medemensen. Zij staan letterlijk vooraan, BRS staat ernaast in kleine letters. Het uiteindelijke doel van onze samenwerking in het Zuiden is dat kwetsbare mensen er beter van worden. Dat zij kansen krijgen om een toekomst voor zichzelf en een hun gezin kunnen opbouwen. Microfinanciering en microfinancieren zijn geen doel-op-zich maar het middel waarmee BRS hieraan wil bijdragen.

Ben je op zoek naar materiaal voor de promotie van je actie voor BRS of voor je eigen publicatie? Ga dan eens kijken bij ons communicatiemateriaal.

Wanneer werd BRS opgericht?

De Belgische Raiffeisenstichting, afgekort tot BRS, werd opgericht in 1992. Aanleiding was de viering van het honderdjarige bestaan van de voormalige CERA-bank, een financiële instelling met coöperatieve wortels. BRS is ontstaan omdat de coöperatieve principes van Friedrich Wilhelm Raiffeisen ook in de 21ste eeuw actueel blijven. 

Tijdslijn 

  • 1846-1847: Friedrich Wilhelm Raiffeisen richt de eerste coöperatieve op en werkt het basisgedachtegoed uit. 
  • 1892: eerste Belgische spaar- en leencoöperatie in Rillaar, waaruit later Cera groeit   
  • 1998: Cera, Kredietbank en ABB Verzekeringen fuseren tot KBC + oprichting BRS vzw 
  • 2012: Oprichting BRS Microfinance Coop
  • 2016: KBC en Cera bouwen BRS Microfinance Coop verder uit. Vanaf eind 2016 kunnen ook particulieren intekenen op een aandeel. 
 
Hoe is BRS bestuurlijk georganiseerd?

BRS heeft twee raden van bestuur: een voor de vzw en een voor BRS Microfinance Coop. 

Het BRS-team is klein, gedreven en daadkrachtig. Zij staan in voor de dagelijkse werking van de organisatie. Verder kunnen zij ook rekenen op de logistieke, administratieve en juridische afdelingen van Cera en haar communicatiedienst. Het team heeft haar vaste stek in de kantoren van Cera in de Muntstraat 1 in Leuven. 

Maar het zijn vooral de vrijwilligers die de motor van onze organisatie vormen. 

Lees meer over de interne werking van BRS.

 
Hoe steunt BRS?

BRS biedt zelf geen microkredieten of microverzekeringen aan, maar helpt microfinancierings- en microverzekeringsprojecten met een coöperatieve spirit in Afrika en Latijns-Amerika. Financiële steun gaat bij ons hand in hand met adviesverlening, vorming en het aanreiken van tools. Allemaal gebaseerd op onze unieke praktijkervaring en up-to-date kennis van (coöperatief) bankieren en verzekeren. 

Ontdek hier hoe jouw geld op bestemming komt.

In welke landen is BRS actief?

BRS biedt zelf geen microkredieten of microverzekeringen aan, maar steunt microfinancierings- en microverzekeringsprojecten met een coöperatieve spirit in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Bekijk het volledige overzicht van de landen waar we actief zijn.

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het werk van BRS?

Mede dankzij de hulp van heel veel mensen die geloven in wat wij doen, kan BRS duurzame steun bieden aan microfinancieringsinstellingen in het Zuiden. Elke euro is dan ook meer dan welkom! 

Daarnaast kan je ook een gift doen.

Op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt bij BRS? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Je kan ons ook volgen via Facebook, LinkedIn en YouTube.  

Komt mijn project in aanmerking voor steun van BRS?

BRS is gespecialiseerd in de ondersteuning van microfinancierings- en microverzekeringsprojecten in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Hier kunnen we met onze coöperatieve en bancaire expertise de grootste toegevoegde waarde bieden. Coöperatieve microfinancieringsinstellingen kunnen hun vraag naar ondersteuning rechtstreeks aan BRS voorstellen maar deze vraag kan ook door andere personen of organisaties voorgesteld worden. Voor de meeste projecten werkt BRS samen met microfinancieringspartners van Belgische ngo’s. 

Wat is de link tussen BRS, Cera en KBC?

BRS kreeg vorm binnen de coöperatie Cera. Cera wisselt haar kennis en ervaring graag uit met BRS. Als maatschappelijk investeerder is Cera verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning van BRS. Heel wat Cera-vennoten behoren ook tot onze trouwe achterban. 
KBC is mede-oprichter van BRS Microfinance Coop en draagt haar expertise bij op het vlak van bank en verzekeringen. Verschillende KBC-personeelsleden zijn actief als adviseur voor BRS. Dat ze dit deels in hun privétijd doen, getuigt van hun geloof in de kracht van coöperatie. 

Lees meer over de band tussen BRS, KBC en Cera.

Hoeveel winst maakt BRS?

BRS vzw en BRS Microfinance Coop streven sociale winst na in plaats van financiële. BRS vzw heeft enkel inkomsten van giften door particulieren en de bijdragen van Cera en KBC. Bij BRS Microfinance Coop cv zal er bij eventuele winst elk jaar een percentage aan de kant gezet als reserve. De rest wordt onder de vorm van een dividend gedeeld met onze aandeelhouders. BRS heeft zelf geen personeelsleden in dienst: Cera staat in voor de personeelskosten. Daarnaast draaien we vooral op vrijwilligers. Ook de leden van de raden van bestuur en onze voorzitter zetten zich kosteloos in voor BRS. Er worden geen zitpenningen of onkostenvergoedingen toegekend. 

Ik heb ben verhuisd. Wat moet ik doen?

Heb je ingetekend op A-aandelen van BRS Microfinance Coop en ben je verhuisd? Dan kan je je adreswijziging doorgeven via de kantoren van KBC, CBC of KBC Brussels . Indien je geen klant bent, kan je contact opnemen via info@brs.coop.  

Kan ik ook een gift doen?

Dat kan ook. Je neemt dan geen aandelen en word geen vennoot, maar helpt BRS vzw om haar missie waar te maken: ondernemers in het Zuiden de kans geven om zelf hun leven in handen te nemen.Voor giften vanaf 40 euro krijg je bovendien een fiscaal attest. 

Lees hoe je dit kunt doen.

Hoe kan ik vennoot worden ?

Op dit moment kan je geen nieuwe BRS- vennoot worden, want er zijn geen nieuwe aandelen-uitgiftes gepland.

Meer weten.

Ik heb nog andere vragen over mijn BRS-aandeel

We hebben alle praktische vragen over dividenden,  intekenen, uittreden,  fiscaliteit, intekendata, etc …gebundeld in een handig overzicht.