Microfinanciering: goed op weg

Microfinanciering Rokia

Wij kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar voor veel mensen in het Zuiden kan een kleine lening al volstaan om een grote verandering teweeg te brengen. Neem nu Rokia uit Benin. Met een microkrediet van welgeteld 45 euro kon zij haar zaak van de grond krijgen: ze verbouwt maniok op een veldje net buiten Honhoué en verwerkt de wortels tot het populaire gerecht gari, dat ze op de markt in de stad verkoopt.

Het kostte haar zes maanden om die 45 euro af te betalen, waarna ze een nieuwe lening aanging. Hierdoor kon zij haar kinderen naar school sturen en ondertussen wat geld opzij zetten. 

Rokia heeft de kracht van microfinanciering ontdekt en ging ondertussen nieuwe kredieten aan, waarmee ze haar zaak steeds verder uitbouwt. 

 

Iedereen verdient een beetje krediet

Voor mensen zoals Rokia volstaan de standaardproducten van traditionele financiële instellingen niet omdat: 

  • Ze niet kredietwaardig zijn, aangezien ze geen waarborg kunnen bieden. 
  • De basiskosten van een kleine lening verhoudingsgewijs heel hoog zijn en dus niet interessant voor grotere banken. 
  • De fysieke en mentale afstand tot de banken vaak te groot is. 
  • De drempel voor vrouwen nog hoger ligt dan voor mannen. 
  • Veel kleine ondernemers en boeren ongeletterd zijn en/of geen bedrijfsplan hebben om aan kredietverstrekkers voor te leggen. 

De oplossing? Microfinanciering. Een dienstverlening op mensenmaat, dichtbij huis. Kleine bedragen. Niet meer dan ze kunnen terugbetalen. De toekenning is gebaseerd op vertrouwen, maar verloopt onder voortdurend toezicht. Niet zelden staat een hele gemeenschap mee garant voor de terugbetaling van een microkrediet. 

De microkredietinstellingen waar BRS mee samenwerkt, investeren ook in vorming en coaching van lokale ondernemers. Hierbij kunnen heel diverse onderwerpen aan bod komen zoals marketing, verkoop en boekhouding maar ook zaken zoals gezondheidszorg en alfabetisering. 

Het ultieme doel van microfinanciering is om mensen zelf, op eigen kracht en in al hun waardigheid en trots, de kans te geven om hun levensstandaard te verhogen. 

Microsparen: een appeltje voor de dorst 

Bij microfinanciering denk je waarschijnlijk onmiddellijk aan microkrediet. Een klein bedrag, waarmee ondernemende boeren, ambachtslui of handelaars in het Zuiden hun activiteiten kunnen opstarten of uitbreiden. Dat is slechts één onderdeel van microfinanciering. Een ander aspect is microsparen. 

Sparen is niet eenvoudig als je elke dag moet vechten om rond te komen. Toch zijn het net de allerarmsten die een grote behoefte aan spaargeld hebben. Voor als de oogst tegenvalt, de kostwinner ziek wordt of om een trouwfeest of begrafenis te betalen. 

Er zijn een aantal manieren waarop mensen in het Zuiden sparen: 

  • Beetje bij beetje vee, juwelen of bouwmateriaal kopen. 
  • Elke dag wat geld in bewaring geven bij een geldbewaarder. 
  • In groep wekelijks een som geld bij elkaar leggen, die beurtelings door iemand mee naar huis mag worden genomen (tontines of rosca’s). 

Microfinancieringsinstellingen voegen hier een alternatief aan toe: microsparen. Met veilige, flexibele spaarsystemen worden de cliënten extra beschermd en kunnen ze op eigen tempo reserves opbouwen. 

 

BRS steunt instellingen in het Zuiden die microfinanciering bieden aan ondernemende mensen.

Hou jij ook zo van chocolade?

Maak in dit filmpje kennis met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste grondstof: cacao! En steek bovendien nog wat op over microkredieten en coöperaties.

Lees het verhaal van Edmundo, de cacaoboer

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Een dag in Honhoué

Deze video is een goede illustratie van microfinanciering en de coöperatieve werking van BRS. Deze beelden dateren van enkele jaren geleden. Ondertussen gebruikt men in Honhoué modernere instrumenten, maar de principes van onze werking bleven onveranderd.  

Door de ogen van Lore: groepskredieten in Oeganda

In 2018 spendeerde KUL-studente Lore Beckers enkele maanden bij Hofokam in Oeganda voor haar studies Advanced Master Cultural Anthropology. Zij fungeerde als gids voor tv-journalist en documentairemaker Chris Michel, die een reportage maakte over de werking van microkredieten. De video geeft je een kort verslag van hun ontmoeting.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Enkele getuigenissen

‘Ik wilde graag iets doen voor mensen die het minder getroffen hebben. Iets met een blijvende meerwaarde. Door aandelen te kopen bij BRS geef je mensen in het Zuiden de kans om zelf iets op te bouwen.’ – Kristof Van Belleghem, vennoot 

Kristof Van Belleghem © Erwin Donvil

"Toen ik met een landbouwer in Addis Abeba sprak, vertelde hij me dat het microkrediet hem en anderen in staat stelt om zaad en meststoffen van goede kwaliteit te kopen. Dat verhoogt de opbrengst en de inkomsten, waardoor hij zijn kinderen nu naar school kan sturen, de oudste zelfs naar de universiteit." – KBC-medewerker en BRS-vrijwilliger Jan Leyten 

Jan Leyten © Erwin Donvil

"Met kleine middelen, niet groter dan nodig, ‘kleine’ mensen kansen geven. Of hoe microkredieten en microsparen het verschil kunnen betekenen tussen leven en geleefd worden, tussen het lot in eigen handen nemen of het noodlot de overhand laten nemen." – journalist Peter Verlinden

Peter Verlinden

"Als vennoot bij BRS en Cera draag ik bij aan een warmere samenleving." – Lore Beckers, onderzoekster-studente voor BRS 

Lore Beckers

‘Eendracht maakt macht!’ – Fofana Mariam Sangaré, voorzitster van de Guinese groep Demba Gnouma die karitéboter produceert 

Guinée Trias