BRS werkt samen met CGAT

Regio: Afrika
Land: DR Congo
Partner: Christelijke mutualiteit, Wereldsolidariteit, Solidarité Santé Sud
Type: Microverzekeren
Duurtijd: Sinds 2010
Budget: 165.000 (2019-2021)

Website: www.cgatrdc.over-blog.com/

CGAT is een vereniging zonder winstoogmerk en staat voor Centre de Gestion de Risques et d’Accompagnement Technique des Mutuelles de Santé. De organisatie heeft als opdracht om mutualiteiten in DR Congo te promoten en technisch te ondersteunen. Ze verleent hulp bij het oprichten en promoten van ziekenfondsen, het uitwerken van producten en het bepalen van de tarieven. Toegang tot gezondheidszorg vormt een van de grote uitdagingen voor mensen met een laag inkomen. CGAT probeert hieraan tegemoet te komen. 

Wat doet BRS? 

BRS steunt CGAT structureel op financieel vlak, maar ook met coaching rond de administratieve organisatie, de financiële opvolging en de verzekeringstechnische aspecten zoals tariefstelling, onderschrijving, schade- en risicobeheer en saneringsmaatregelen. BRS ontwikkelde een rapporteringstool waarmee CGAT de financiële en sociale resultaten van de ondersteunde mutualiteiten opvolgt. KBC-vrijwilligers ontwikkelden een database voor ledenadministratie en schadebeheer.