Verzekeren op maat van kleine boeren

© Erwin Donvil

Maar liefst dertig jaar ervaring als bankier. Dat bracht Gerry Vanhelmont mee toen hij eind 2018, nadat hij op pensioen ging bij KBC, lid werd van het BRS-Instituut. Daar zet hij nu als vrijwilliger zijn deskundigheid in voor BRS en microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in het Zuiden. Zijn eerste missie bracht hem tot bij Wasasa in Ethiopië. 

 

Gerry: “Wasasa is de grootste onafhankelijke microfinancieringsinstelling in Ethiopië. Eerst met kredieten, later ook met spaarproducten, ondersteunt deze organisatie al vijftien jaar lang kleine boeren. En dat doen ze uitstekend, ondertussen voor maar liefst 147 000 klanten. En Wasasa blijft zich verder ontwikkelen. Zo groeide ook hun vraag naar verzekeringsproducten op maat van de arme landbouwbevolking. 

 

Een mislukte oogst is desastreus

“Om in overleg met hen de mogelijkheden hierrond te onderzoeken, vertrok ik eind januari naar Addis Abeba. Samen met Tom Geladé van BRS en Frederik Goegebeur van KBC Verzekeringen, beiden met heel wat expertise rond microverzekeren. Vooraf bestudeerden we een onderzoek van de Wereldbank over microverzekeringen in Ethiopië. En ook de resultaten van een bevraging die Wasasa op ons initiatief georganiseerd had. Hierin spraken medewerkers en klanten zich uit over behoeftes, prioriteiten en mogelijkheden. 

De grote nood aan een verzekering voor landbouwactiviteiten sprong hierbij dadelijk in het oog. Logisch, als je weet dat zowat iedereen in Ethiopië boer is of minstens enkele koeien heeft. De Oromia-regio waar Wasasa actief is, ligt ook grotendeels op een plateau. De droogte en vrieskou daar doen de oogst van kikkererwten en teff (een populaire graansoort) vaak teniet. En voor wie weinig middelen heeft, is de impact van zo een mislukte oogst of van ziek vee natuurlijk desastreus.” 

Leren van de ervaring van anderen

“Nu leert de ervaring dat landbouwverzekeringen heel complex zijn. Moeilijk te organiseren en verlieslatend bovendien. De uitdaging was dan ook groot: samen met de mensen van Wasasa het hele traject onderzoeken en toch tot concrete voorstellen voor microverzekeringen komen. Ons bezoek aan lokale verzekeraar Oromia Insurance Company was hierin heel verhelderend. Zelfs voor deze grote verzekeraar bleken landbouwverzekeringen verlieslatend te zijn. Hun advies was dan ook heel duidelijk: begin er niet op eigen houtje aan.”

Nieuwe pistes

“Het advies van Oromia was een teleurstelling voor CEO Amsalu Alemaheyu en zijn team. Dat ze dit advies desondanks ter harte nemen, bewijst hun maturiteit. Net als het feit dat ze niet opgeven. Ze breiden hun kredietverzekering verder uit - ook bij overlijden van de partner vervalt de terugbetaling - en onderzoeken of Wasasa kan optreden als distributeur van de landbouwverzekering van Oromia. Zo komt de MFI tegemoet aan de nood van haar klanten terwijl het risico bij de verzekeraar ligt. BRS ondersteunt Wasasa bij beide trajecten.”  

Een verschil maken

“Met deze eerste opdracht heb ik ervaren dat BRS echt een verschil maakt. Met gebundelde expertise, een gestructureerde aanpak en vanuit een grote motivatie om mensen die dat heel erg nodig hebben vooruit te helpen. En daarin kan ik mij helemaal vinden.”