BRS werkt samen met K-Coop

Regio: Azië
Land: Filipijnen
Partner: Trias
Type: Microfinanciering
Duurtijd: Sinds 2023
Budget: 60.000 euro (2023-2025)

Website: https://kcoop.org.ph/

Dankzij de spaar-en kredietcoöperatie K-Coop, krijgen heel wat mensen die niet als kredietwaardig worden beschouwd door de commerciële banken, toegang tot microkredieten. Klanten van K-Coop vormen een leengroep die borg staat voor haar leden. Deze groepen, bestaande uit 25 tot 30 leden, komen op regelmatige basis samen en vervullen bijgevolg ook een belangrijke sociale rol. 

Op deze manier krijgen 45.000, voornamelijk vrouwelijke, ondernemers en landbouwers de kans om te investeren in verschillende activiteiten om zo hun levenskwaliteit te verbeteren. Dit aantal hoopt K-Coop in de nabije toekomst te verdubbelen. 

Wat doet BRS?

K-Coop en BRS werken samen rond verschillende thema’s zoals spaar-en kredietproducten, risicobeheer, human resources en digitalisering. In december 2023 vond er een eerste workshop plaats rond productontwikkeling, marketing en procesverbetering. Samen met enkele KBC vrijwilligers en onze andere Filipijnse partner, GSAC, werden er heel wat ervaringen uitgewisseld en nieuwe inzichten gebracht.