De toekomst meten

Als KBC-medewerker Koen Van Huffel praat over cijfers en financiële projecties, klinkt dat - echt waar - als dolle pret. Koen houdt van getallen. En van zijn job in het bedrijvenkantoor in Kortrijk. Kredietanalyses maken voor grote familiale ondernemingen vindt hij ‘cool’ en ‘leuk’. De juiste man dus om als vrijwilliger voor BRS microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in te wijden in hun nieuwste cijferinstrument: Microvision. Dat deed hij ook voor Madfa Sacco in Oeganda. 
 

Leuke tool

Koen: “Microvision is een financiële projectietool ontworpen door Microfact, een initiatief van BRS en de Luxemburgse ngo ADA. Gebaseerd op een eenvoudig Excel-document laat het microfinancieringsinstellingen toe een projectie te maken van hun resultaten in de toekomst en een strategische planning op te stellen. De ingebouwde formules tonen meteen de impact van mogelijke beslissingen. Echt leuk!

Uiteraard heb ik eerst zelf een opleiding gevolgd om Microvision onder de knie te krijgen, samen met een internationale groep van MFI-medewerkers en – consultants. Met één van deze cursisten, Manzi Ndamukunze uit Rwanda, ben ik in januari naar Oeganda gereisd om daar aan Madfa Sacco onze eerste Microvision Workshop te geven. Spannend, hoor.” 

Duidelijke doelen 

Koen: “Madfa Sacco (Mafindi District Farmers Association) is een spaar- en kredietcoöperatie in het westen van Oeganda. De aandeelhouders - vooral lokale boeren - zijn de kredietnemers en spaarders zelf. Een team van professionele deskundigen leidt de MFI.

Eerst hebben Manzi en ik met het management en de Raad van Bestuur de objectieven afgelijnd. Waar wil Madfa Sacco over drie jaar staan? En wat zijn de prioriteiten? Met die duidelijke doelstellingen voor ogen zijn we dan samen met het management met Microvision aan de slag gegaan.”   

Meten versus hopen

Koen: “En dat leidde tot concrete resultaten. Madfa Sacco wil bijvoorbeeld dat over drie jaar de som van alle niet-tijdig terugbetaalde kredieten maximum 5% bedraagt van het totaal aan uitstaande leningen. Het invullen van variabelen en vooropstellingen maakte duidelijk wat er moet gebeuren om deze doelstelling te behalen. En laat toe na verloop van tijd te meten of ze op de goede weg zijn, want ‘hopen dat het de juiste kant opgaat’ volstaat niet. 

Hetzelfde geldt voor zaken als extra medewerkers aanwerven of investeren in de bouw van een bijkomend kantoor. Microvision toont meteen of dit financieel haalbaar is. En of het kan zonder dat de prijzen voor de klanten de hoogte in gaan. Zo helpt Microvision om het evenwicht te bewaren tussen sociale doelstelling en financiële duurzaamheid.”  

Het huis van Juliet

Koen: “Deze juiste balans komt ook de klanten ten goede. En die hebben daar alle baat bij, want microkredieten veranderen hun wereld.

Neem nu Juliet, een vrouw van 37. Ze is begonnen met één koe, nu heeft ze er zes. En ze teelt maïs, zonnebloemen en pinda’s. Vol trots toonde ze mij haar nieuwe huis. Het contrast met de armoedige hut van enkele jaren geleden was groot. Juliet is een voorname vrouw geworden, die met de hulp van microkredieten een toekomst heeft gecreëerd voor zichzelf en haar kinderen. Dat dwingt respect af.”  

Waar het eigenlijk om gaat

Koen: “Voor mij was dit een unieke ervaring. Een avontuur. Als BRS-vrijwilliger krijg ik de kans om de ongelijkheid in de wereld mee weg te werken op een manier die mensen in hun waarde laat. Dat vind ik heel belangrijk. Want achter al die cijfers waar ik zo graag mee speel, zitten mensen en hun verhaal. En daar gaat het mij uiteindelijk om: dat zij een toekomst krijgen en vooruit geraken in het leven.”