Professioneel, gedreven en ambitieus

Terug naar het overzicht
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
Senegal Hubert Benoot
19 januari 2022

“Mijn eerste échte kennismaking met een microfinancieringsinstelling was een openbaring! De passie van de medewerkers - van de CEO tot de bedienden in de agentschappen – heeft me diep geraakt. Allemaal doen ze hun werk vanuit de diepe overtuiging dat ze een verschil kunnen maken.”

Hubert Benoot van het BRS Instituut kwam in december 2021 begeesterd terug van zijn eerste buitenlandreis voor BRS. Hij had dan ook lang moeten wachten. Na zijn carrière in Trade Finance bij KBC Bank , engageerde hij zich twee jaar geleden al om zijn ervaring en kennis te delen met het Zuiden. Maar toen kwam corona.

 

Eindelijk

“Als nieuw lid van het BRS Instituut kreeg ik – samen met collega Danny Pieraets en BRS-medewerker Bart Speelman - een opstartend project toegewezen: de samenwerking met U-IMCEC (L'Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Epargne et de Crédit). Deze Senegalese MFI verstrekt financiële diensten in rurale en voorstedelijke gebieden.  De contacten met hen waren nog pril en verliepen noodgedwongen online. Dat was lastig. Ik was heel blij toen ik begin december eindelijk naar Senegal kon. 

Begeesterd en professioneel

De kennismaking startte met een groot feest ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van U-IMCEC. Twee dagen workshops, panelgesprekken en plenaire zittingen. En zang en dans natuurlijk. Daar al viel het me op hoe begeesterd iedereen was.

De dagen daarna ontmoetten we de staf van U-IMCEC en medewerkers van de agentschappen. Opnieuw was ik sterk onder de indruk. Deze MFI mag dan een jonge en kleine instelling zijn, ze werkt heel professioneel. En ze beantwoordt aan alle voorwaarden voor een samenwerking met BRS: een coöperatie die zich focust op landbouw en mikt op sociale impact. 

Sociale impact

Die impact ontdekte ik toen we hun klanten ontmoetten. Een groenteboer die jaren geleden met een eerste krediet van 200 euro zaaigoed kocht, heeft ondertussen een landbouwbedrijf waarmee hij zijn uitgebreide familie onderhoudt. Dat kan je alleen maar realiseren met hard werken én de ondersteuning van een bank die in je gelooft. En dat is wat U-IMCEC doet.

Ambitieus 

De ambities van deze MFI zijn groot. Ze onderschrijven het plan van de overheid om Senegal zelfredzaam te maken op het vlak van voedselvoorziening. Op dit moment importeert het land heel veel voedingsmiddelen. Dat moet anders, vindt ook U-IMCEC. Daarom focussen ze vanaf nu op landbouwkredieten. Tegen 2024 moet 45 % van hun kredieten naar de agrosector gaan. 

Een stevige uitdaging. Waarvoor ze om te beginnen meer boeren moeten bereiken. Niet eenvoudig in een regio waar mensen niet vertrouwd zijn met het begrip ‘bank’ of ‘kredieten’. Daarbij komt dat de landbouw in Senegal kleinschalig is en heel versnipperd. En er is de ónvoorstelbare droogte. Die dwingt boeren om te irrigeren, vaak met vervuilende dieselpompen. Omdat de kredietinstelling voor duurzame landbouw gaat, is er nood aan nieuwe leningen, voor de aankoop van zonnepanelen en regenwaterbassins. 

Samenwerking met BRS

Om dat allemaal te realiseren heeft U-IMCEC het Centre Financier Agricole (CFA) opgericht, een nieuwe afdeling die hun kantoren zal ondersteunen bij het uitrollen van agrokredieten. De toekomstige samenwerking tussen BRS en de MFI focust op de werking en groei van dit centrum. Op basis van de ideeën, structuren en deskundigheid van U-IMCEC en met coaching van BRS waar nodig. 

De ambities van U-IMCEC zijn groot, maar hun professionaliteit in combinatie met hun gedrevenheid geeft hen alle kansen op slagen!”