“Zuid-Zuid uitwisseling is zo verrijkend”

Terug naar het overzicht
20 januari 2022

Het is niet omdat er niet gereisd wordt, dat het werk stilligt. Dat gold het voorbije jaar zowel voor BRS als voor haar  partnerorganisaties. De  samenwerking ging gewoon door. Zo organiseerde BRS voor de microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in Latijns-Amerika een reeks van zes webinars rond personeelsbeleid. Mariana Arana, CEO van de Ecuadoriaanse  spaar- en kredietcoöperatie Unión El Ejido was één van de deelnemers. 

De kansen van online

“De vraag naar input rond personeelsbeleid kwam van de Salvadoraanse MFI AMC. In antwoord daarop heeft BRS een reeks webinars opgezet en alle partners uit Zuid- en Midden-Amerika hiervoor uitgenodigd. We hebben die kans om online bij te leren meteen gegrepen. 

De uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt, waren een extra trigger. Wij zetten al bijna twee jaar alles op alles om niemand te ontslaan. We betalen de gewone lonen uit, ook voor wie niet of minder kan werken. Dat is niet vanzelfsprekend, maar hoort bij ons engagement tegenover onze werknemers. Je vraagt je wel eens af hoe anderen dit aanpakken. 

Uitdagingen

En dat geldt uiteraard ook voor andere thema’s op het vlak van personeelsbeleid, want er zijn heel wat uitdagingen. Horen hoe andere coöperaties hiermee omgaan, leek ons heel verrijkend. 

Zo is er de grote concurrentie op de arbeidsmarkt van MFI’s. Pas afgestudeerde, jonge mensen willen graag voor ons werken omdat wij veel kansen bieden. Maar werknemers met ervaring zijn moeilijker te vinden. En moeilijk te houden, want iedere MFI wil mensen met praktijkkennis, die meteen meedraaien en renderen. Hoe we werknemers kunnen motiveren en hoe we hun job aantrekkelijker maken, zijn dus zeker vragen waar we mee bezig zijn. 

Hoe doen jullie dat? 

In sessies van telkens drie uur ging BRS dieper in op thema’s als aanwerving, opleiding, bedrijfscultuur, evaluaties. We kregen praktijkvoorbeelden en tips. En werden vooral gestimuleerd om onze eigen ervaringen te delen. In kleine groepjes, met MFI’s uit Peru, El Salvador, Ecuador en Honduras, wisselden we visies en kennis uit. En deze Zuid-Zuid uitwisseling is zo verrijkend. Leren van elkaar maakt ons meer weerbaar en veerkrachtig. 

En dus blijven we elkaar inspireren. Vanaf nu komen we maandelijks online in kleine groepjes bij elkaar. En in het voorjaar zien we elkaar terug in een plenaire sessie met BRS.

We worden alsmaar beter 

Ondertussen passen we toe wat we geleerd hebben. Met een bevraging bij ons personeel hebben we gepolst naar hun tevredenheid en de verbeterpunten die zij zien. Als belangrijk werkpunt kwam daaruit ‘eenduidigheid van communicatie’ naar voren. Omdat de ene weleens zus zegt en de andere zo, weten mensen soms niet meer wat van hen verwacht wordt. We hebben meteen een verantwoordelijke voor interne communicatie aangesteld en proberen nu onze informatie meer te stroomlijnen. 

Zo proberen we onszelf als coöperatie stap voor stap te verbeteren. En dat werpt vruchten af. We groeien en worden sterker. Het Ecuadoriaanse classificatiesysteem voor coöperaties heeft ons hiervoor het voorbije jaar beloond door Unión El Ejido een hogere status toe te kennen. 

Waar mijn hart ligt

Dat is belangrijk voor mij. Ik geloof heel sterk in de kracht van coöperaties. Het doet zoveel deugd als ik zie hoe onze leden zich ontwikkelen, een eigen business opstarten, zich lanceren. Dat is waarom ik dit werk doe. En graag blijf doen. Ik werk ondertussen 27 jaar voor Unión El Ejido. Onlangs nog kreeg ik een aanbod om over te stappen naar de commerciële sector, met een hoger loon. Ik heb nee gezegd. Ik blijf waar mijn hart ligt.”