‘We survived, we are still here’ Obada Otabashi

Terug naar het overzicht
15 maart 2023

Een Syrisch buffet, dat was een van de smaakmakers van ons ‘BRS dankt u’-event van 31 januari.  Waarom we dit allemaal uit de kast haalden? Om de meer dan vijftig vrijwilligers van KBC en CBC te bedanken die hun expertise de laatste 3 jaar aan BRS en haar partners in het Zuiden leenden. 

BRS kon in 2022 rekenen op meer dan 400 dagen vrijwillige inzet van deze KBC-kanjers. En of we daar dankbaar voor zijn!

Het was ook een dankbaar weerzien met Obada Otabashi, de Syrische zaakvoerder van cateringbedrijf ’ We Exist’, die net voor de Covid lockdown, op 5 februari 2020, de catering verzorgde voor de Microfinance Lunchbreak ‘Can microfinance provide economic and social empowerment to refugees?’.

 

Mevrouw Aliah Farhat, NFS Manager (Non Financial Services), van  Microfinancieringsinstelling Al Majmoua, Lebanon, zoomde toen in  op de specifieke situatie van de vluchtelingen (voornamelijk uit Syrië) in Libanon en de rol die haar Microfinancieringsinstelling Al Majmoua daarin speelt. 
Obada opende net voor de lockdown zijn eigen restaurant in Brussel.  Volhardend en door te switchen naar take-away-service staat hij en zijn cateringbedrijf er nog en opnieuw.   
‘We Exist’! We overleefden het opnieuw, we zijn er nog!

 We nemen u graag mee in het ongelooflijke, inspirerende verhaal van Obada: From war zone to restauranteur: the incredible story of Obada - Insight Vacations 


Op 6 februari kregen de Syriërs en Turken dan die enorme aardbevingen te verwerken. Met tienduizenden doden en daklozen als gevolg.  Obada liet ons weten dat zijn familie ongedeerd is.

Help de slachtoffers van de aardbeving

Wil je solidair zijn met de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië?

Aardbeving Turkijke Syrië