Via microverzekeringen verandering creëren

Tom Geladé © Erwin Donvil

‘De participatieve manier waarop BRS organisaties in het Zuiden coacht, overtuigde me al bij mijn eerste vrijwilligersopdracht. In dialoog gaan met de partners, goed luisteren naar hen, je kennis en ervaring afstemmen op hun context, dat werkt!’ 

Als student wist Tom Geladé al dat een carrière in de harde financiële wereld niet zijn ultieme droom was. Hij mocht dan goed zijn met cijfers, werken met mensen gaf hem meer voldoening. Binnen KBC Verzekeringen evolueerde hij van analyse naar coaching en kwam zo bij BRS terecht. Eerst als vrijwilliger, later als volwaardig teamlid, meer bepaald projectcoördinator Microverzekeringen. Een weloverwogen keuze, vanuit de diepe overtuiging dat wat BRS doet echt werkt. 

 

Dit wil ik doen!

‘De participatieve manier waarop BRS organisaties in het Zuiden coacht, overtuigde me al bij mijn eerste vrijwilligersopdracht. In dialoog gaan met de partners, goed luisteren naar hen, je kennis en ervaring afstemmen op hun context, dat werkt. Toen ik zag dat BRS een vacature had voor projectcoördinator Microverzekeringen wist ik meteen: dit wil ik doen!’  

Groot verschil, weinig zichtbaar

‘Met microverzekeringen kan je echt een verschil maken in het Zuiden. Wanneer de kostwinner ziek wordt of er sterft iemand in het gezin voorkomt een verzekering dat mensen in een spiraal van armoede belanden. 

De grote uitdaging blijft om dat verhaal van microverzekeringen naar buiten te brengen. In tegenstelling tot microkredieten, die ondernemers duidelijk kansen geven om te groeien, is het effect van een verzekering minder zichtbaar. Een verzekering sluit je af voor het geval dat, voor als je een tegenslag hebt. En hopelijk gebeurt er niets en heb je die verzekering niet nodig. Voor mensen met een laag inkomen is het niet vanzelfsprekend om te investeren in een risico dat zich misschien nooit voordoet.’ 

Meer dan verzekeringen

‘BRS wil organisaties in het Zuiden dan ook niet aanzetten om zoveel mogelijk verzekeringen te verkopen. Wij denken liever in termen van bescherming: wat heeft de klant nodig om zich zo goed mogelijk te beschermen? Daarbij zien we een microverzekering niet als een op zichzelf staand product, maar als onderdeel van een pakket beschermende maatregelen. Microkredieten en spaargeld horen daar ook bij. Zij geven de klant meer armslag en helpen om kleine tegenslagen te overbruggen. Terwijl een verzekering zinvol is voor de grotere risico’s. En ook preventie past in dit rijtje.’  

Samenwerking

‘Vanuit deze visie op microverzekeringen willen we niet enkel met verzekeraars samenwerken, maar ook met microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Die zijn trouwens zelf vaak vragende partij voor ondersteuning op vlak van verzekeringen. Een samenwerking met hen is een stap in de richting van een geïntegreerd bankverzekeringsmodel, zoals wij dat hier kennen.  

Een voorbeeld hiervan vinden we in Centraal-Amerika, een regio met veel aardbevingen, overstromingen en geweld. Heel weinig mensen met een laag inkomen zijn er verzekerd tegen deze risico’s. Daarom hebben een aantal MFI’s hun krachten gebundeld en Serinsa (in Nicaragua) opgericht. Serinsa ondersteunt haar leden bij de verkoop van verzekeringen, door opleiding en door marktonderzoek dat toelaat de producten af te stemmen op de noden van kleine boeren. Serinsa onderhandelt ook namens de hele groep met de verzekeraars. Zo staan ze sterker om hun belangen te verdedigen. BRS gelooft in dit model en steunt deze ontwikkeling.’  

Gelukkig

‘Ik geloof echt dat we door het versterken van organisaties die met microverzekeringen werken, verandering creëren. Ook daarom doe ik mijn job bij BRS zo graag. Naast het perfecte evenwicht tussen cijferwerk en coaching, vind ik hier ook zingeving: de kans om binnen mijn mogelijkheden iets te betekenen voor de wereld. Ik ben echt heel gelukkig in mijn job. En mee daardoor gelukkig in het leven!’