BRS werkt samen met Ciderural

Regio: Latijns-Amerika
Land: Peru
Partner: SOS Faim
Type: Microfinanciering
Duurtijd: Sinds 2008
Budget: 60.000 euro (2019-2021)

Website: www.ciderural.com/

Peru heeft een sterk ontwikkelde microfinancieringssector, met heel wat banken, spaar- en kredietcoöperaties. Het merendeel van de verstrekte kredieten gaat echter naar mensen die in de steden wonen. 

Ciderural is een overkoepelende coöperatie van verschillende spaar- en kredietcoöperaties die reeds lang op een informele manier samenwerkten. De leden-organisaties van Ciderural focussen op de armste, vaak zeer afgelegen gebieden en vertegenwoordigen meer dan 51.000 coöperanten. 
Als ondersteuningscentrum biedt Ciderural zowel financiering als technische assistentie (capaciteitsopbouw) aan haar leden. Daarnaast zoekt zij naar externe financiering (en donaties).

Wat doet BRS? 

BRS ondersteunt Ciderural met advies rond risicobeheer, audit en interne controle en informatisering. Daarnaast voorzien we intensieve begeleiding rond cooperatief beheer.