De kracht van microfinanciering volgens Carine Kena Mfuni

Terug naar het overzicht
07 oktober 2021

Ik heb een droom 

Nu handelsingenieur Carine Kena Mfuni microfinanciering heeft ontdekt, laat het haar niet meer los. Na haar master in Microfinance is ze ten volle overtuigd van de kracht van microkredieten, -sparen en -verzekeringen, en wil ze hier zo snel mogelijk mee aan de slag. Liefst in Congo, zodat de grotendeels arme bevolking in haar geboorteland een waardig en aangenaam leven krijgt. 

Vertel me àlles

“Ik woon al lang in België, maar hou voeling met wat er leeft in Congo. En helaas hoor ik maar al te vaak verhalen over mensen die met moeite overleven. Een onverwachte gebeurtenis zoals ziekte of een sterfgeval duwt hen nog dieper de armoede in. Daarom wou ik meer weten over microfinanciering, omdat ik geloof dat dit het leven van de Congolezen kan verbeteren. 

In het European Master Programme van de Solvay Brussels School of Economics and Management hoopte ik àlles te weten te komen wat er te weten valt over microfinanciering. Hoe werkt het? Wat zijn de mogelijkheden, de obstakels, de uitdagingen, …? En natuurlijk wou ik ontdekken wat er op vlak van microfinanciering in Congo gebeurt. 

BRS en Congo

Meteen al in de eerste les kwam Congo ter sprake. Met cijfers waar ik toch van schrok: maar liefst 73% van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. Dat is verschrikkelijk veel. Ik wilde meteen iets voor Congo doen. Ik koos daarom voor een praktijkgerichte stage en een thesisonderwerp gelinkt aan mijn geboorteland. Zo kwam ik bij BRS terecht omdat Tom Geladé, een van de BRS-lesgevers, de Congolese partnerorganisatie CGAT introduceerde. 

CGAT staat voor Centre des Gestion des Risques et d’Accompagnement Techniques des Mutuelles de Santé. Door de oprichting en ondersteuning van mutualiteiten probeert deze lokale organisatie arme Congolezen toegang te geven tot de gezondheidszorg. Want velen van hen kunnen de meest essentiële medische zorgen niet betalen. Daardoor sterven ze dikwijls onnodig vroeg. En dat heeft gevolgen voor het hele gezin, ook voor de toekomst van de kinderen.

Mutualiteiten

Om de positieve impact van CGAT en de mutualiteiten te vergroten, heb ik in samenwerking met deze Congolese organisatie een tevredenheidsstudie uitgevoerd, zowel bij de leden van de mutualiteiten als bij de gezondheidsinstellingen. De meeste leden blijken heel tevreden over hun mutualiteit. Hun antwoorden bevestigen dat die een belangrijke rol spelen in het toegankelijk maken van de gezondheidszorg. Ook artsen en gezondheidscentra zijn tevreden over de samenwerking. En de klachten die werden geregistreerd – onder meer de laattijdige terugbetaling van ziekenhuisfacturen – grijpt CGAT dankbaar aan om haar werking te verbeteren. 

Dankbaar

De inzet en toewijding van de CGAT-medewerkers bij dit onderzoek was enorm. Omdat ik zelf niet naar Congo kon reizen omwille van covid, hebben zij maar liefst 345 leden van vier verschillende mutualiteiten en vertegenwoordigers van 50 gezondheidscentra persoonlijk bevraagd. Een ontzettend groot werk waarvoor ik hen heel dankbaar ben. En ook BRS wil ik bedanken voor de financiële steun en hun professionele begeleiding! 

De wereld waarvan ik droom

Met mijn masterdiploma Microfinanciering wil ik nu zelf mijn steentje bijdragen. Om de wereld te creëren waarvan ik droom: een wereld met minder armoede, waarin iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en mensen niet bang moeten zijn voor de toekomst. Daarom wil ik in Congo een microfinancieringsproject lanceren, vrouwen aanmoedigen om een krediet aan te vragen en families laten kennismaken met de werking van mutualiteiten. Het leven van de Congolezen moet meer worden dan een strijd om te overleven. Ik wil dat ze openbloeien en eindelijk van het leven kunnen genieten.”