Coöperatief bankieren: groepsreis in goed gezelschap

PILARH © Isabelle Corthier

Kleine boeren en ondernemers zetten doorgaans niet zo snel de stap naar een traditionele financiële instelling. Als je ergens op het platteland in Afrika, Latijns-Amerika of Azië woont, en je hebt weinig middelen ter beschikking, ben je elke dag bezig met overleven. Banken lijken dan onbereikbaar, niet alleen omwille van de fysieke afstand maar ook omdat veel mensen niet echt voeling hebben met de ‘grote’ banken. Bovendien zijn de producten die zij aanbieden niet altijd optimaal afgestemd op de noden van de armere bevolking. 

Coöperatief bankieren draait dit helemaal om. Coöperatief bankieren bestaat in verschillende vormen en maten. Denk maar aan de roots van Cera. 

 

De basisprincipes van coöperatief bankieren:  

  • Verantwoordelijkheid. Mensen nemen zelf het heft in handen. 
  • Samenwerking. De klanten zijn meteen ook mede-eigenaar (vennoot). Ze vervullen een gemeenschappelijke behoefte en zoeken samen naar oplossingen voor problemen die zich aandienen. 
  • Vertrouwen en controle. Hoewel coöperatief bankieren steeds van vertrouwen uitgaat, worden er ook duidelijke regels opgesteld en is er een sterke (sociale) controle. 
  • Zelforganisatie en inspraak. Via een interne, democratische structuur wordt erover gewaakt dat de coöperatie in handen van de leden-eigenaars blijft. 
  • De mens staat centraal. Winst is geen doel op zich, maar een middel om de coöperatie in stand te houden. Sociale winst gaat boven financiële opbrengst. De regels zorgen er onder meer voor dat een coöperatie nooit een instrument van financiële speculatie wordt. 

Coöperatief bankieren is een efficiënte manier om armoede aan te pakken, vanuit solidariteit en respect. Lees hoe BRS uit dit principe ontstond. 

 

Hou jij ook zo van chocolade?

Maak in dit filmpje kennis met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste grondstof: cacao! En steek bovendien nog wat op over microkredieten en coöperaties.

Lees het verhaal van Edmundo, de cacaoboer

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Het geloof in het kunnen van mensen - “Every person is an entrepreneur”.

Geloven in de capaciteit van elke mens was het uitgangspunt voor F.W. Raiffeisen toen hij zijn rurale spaar- en kredietcoöperaties oprichtte. Ongeveer 100 jaar later is  dit hetzelfde uitgangspunt voor Muhammad Yunus bij de start van zijn Grameenbank in Bangladesh.

Een dag in Honhoué

Deze video is een goede illustratie van microfinanciering en de coöperatieve werking van BRS. Deze beelden dateren van enkele jaren geleden. Ondertussen gebruikt men in Honhoué modernere instrumenten, maar de principes van onze werking bleven onveranderd. 

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Coöperatief bankieren

Waarin verschillen coöperatieve banken van andere banken? Hoe zorgden de coöperatieve principes van Raiffeisen voor een nieuw bedrijfsmodel? We duiken even in de rijke geschiedenis van CERA-bank en leren hoe deze oude principes inspirerend blijven voor microfinanciering vandaag.